Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

‘CDA Tweede Kamerlid Raymond Knops brengt werkbezoek aan Gennep’

Op donderdag 9 maart a.s. brengt CDA Tweede Kamerlid Raymond Knops, afkomstig uit de gemeente Horst a/d Maas, een werkbezoek aan de gemeente Gennep. Dit werkbezoek brengt Knops in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart a.s. 

De Noord-Limburgse kandidaat Knops staat op plaats 6 van de CDA kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen en is daarmee de hoogst geplaatste kandidaat voor deze regio.

De afgelopen jaren heeft Knops zich ingezet voor zaken die inwoners van Noord-Limburg raken, zoals hoogwaterbeveiliging, infrastructuur en problemen met betrekking tot treinverkeer, maar ook de gevolgen van krimp voor woningbouw. Zo heeft Knops zich er sterk voor gemaakt dat corporaties woningen kunnen blijven bouwen in alle dorpskernen. Dit is voor het CDA van groot belang om de leerbaarheid in de dorpskernen te behouden. Verder is behoud en versterking van werkgelegenheid van groot belang, zeker in krimpregio’s.

Vandaar dat Knops op donderdag 9 maart a.s., samen met de drie noordelijke CDA afdelingen in Noord-Limburg, een werkbezoek brengt aan SCA Hygiëne Products in Heijen. Met circa 230 arbeidsplaatsen is SCA een belangrijke werkgever in de regio.

Met SCA zal onder andere gesproken worden over de ligging van deze locatie nabij de grens met Duitsland en het belang daarvan voor SCA. Ook zal gesproken worden over de beschikbaarheid van arbeidskrachten en toekomstige plannen van het bedrijf met deze locatie. Verder zal gesproken worden over actuele thema’s. Knops vindt het belangrijk om voor zijn werk in Den Haag de stem van burgers en bedrijven te vernemen. Vandaar ook dit werkbezoek. Mede via de inbreng van Knops is het mogelijk om ook voor deze regio aandacht te vragen in Den Haag en ook daadwerkelijk zaken gerealiseerd te krijgen.

Bron: www.cda.nl

Reacties