Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

College Gennep stelt Voorjaarsnota 2019 vast

Op 28 mei heeft het college van B&W van gemeente Gennep de Voorjaarsnota 2019 vastgesteld. Dit document is de opmaat voor de nieuwe begroting die in het najaar verschijnt. De gemeente heeft nog altijd een solide financiële basis. Voor de komende jaren tekent zich echter wel een tekort af.

 

 

Dit komt met name door de oplopende kosten voor de jeugdzorg. Ondanks dat wil het college de lasten voor de inwoners niet verhogen. Ook de toeristenbelasting blijft het komend jaar gelijk.

 

 

Het collegeprogramma Volle kracht vooruit! vormt het uitgangspunt voor de nieuwe Voorjaarsnota. Het college reserveert onder andere geld voor aanpassingen aan de Zwarteweg in Milsbeek en voor onderzoek naar een verbindingsweg tussen de Ringbaan en de N271. Ook zijn middelen opgenomen voor het opknappen van de begraafplaats in Gennep en voor activiteiten rond de herdenking van 75 jaar bevrijding. Daarnaast vraagt de Veiligheidsregio Limburg Noord een extra financiële bijdrage van de gemeente om de inzet van de brandweer ook in de toekomst te kunnen garanderen.

 

 

College: ‘Volle kracht vooruit!’

 

 

Meer kosten voor de jeugdzorg

 

 

De kosten voor de jeugdzorg zijn fors gestegen. Dat is niet alleen in Gennep het geval, deze trend doet zich in het hele land voor. De VNG heeft haar zorgen over dit onderwerp met het kabinet gedeeld. Inmiddels heeft het Rijk toegezegd dat de gemeenten extra middelen tegemoet kunnen zien. Het is echter nog niet duidelijk of dit voldoende is om de verwachte tekorten op te vangen.

 

 

VIDEO: Extra geld voor jeugdzorg

 

 

Burgemeester en wethouders willen in het najaar een begroting voorleggen aan de raad, waarin voor de komende jaren geen tekorten zijn voorzien. Daarbij streeft het college ernaar de lokale lasten voor de inwoners niet te verhogen.

 

 

Raad besluit

 

De gemeenteraad heeft het laatste woord over de Voorjaarsnota. Deze staat op de agenda van de raadsvergadering van maandag 1 juli a.s. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt zoals gebruikelijk plaats in de raadszaal van het oude stadhuis. Belangstellenden zijn welkom.

 

 

Reacties