Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Politiek

D66 verklapt en verwerpt stiekeme vergadering

Een geheime vergadering die zo geheim is dat ook raadsleden pas in de vergadering vernemen waar het over gaat. Maandag 21 januari 2019 is er in Gennep een bijeenkomst voor raadsleden en burgerraadsleden. Dat verklapt oppositiepartij D66 op haar website. Meer informatie op www.Gennep.News/politiek.

Een geheime vergadering die zo geheim is dat ook raadsleden pas in de vergadering vernemen waar het over gaat. Maandag 21 januari 2019 is er in Gennep een bijeenkomst voor raadsleden en burgerraadsleden. Dat verklapt oppositiepartij D66 op haar website.

 

 

We zijn ons een hoedje geschrokken: woensdag kregen we een uitnodiging voor een niet-openbare vergadering.

 

 

Wet openbaarheid van bestuur

 

 

Wethouder Janine van Hulsteijn gaat de bijeenkomst voorzitten. Vergaderingen van de gemeenteraad zijn in beginsel openbaar. Soms komen er onderwerpen aan de orde die (nog) niet voor openbare behandeling in aanmerking komen.

 

 

Geheimhouding wordt slechts in uitzonderlijke gevallen opgelegd. Dat kan te maken hebben met financiële en strategische belangen van de gemeente of van een onderhandelingspartner. En soms heeft dat te maken met de persoonlijke levenssfeer van burgers. In zo’n geval kan besloten worden een onderwerp niet in de openbaarheid te behandelen en geheimhouding op te leggen. De regels hiervoor zijn beschreven in de Gemeentewet en de Wet openbaarheid van bestuur.

 

 

Stiekem

 

 

In de agenda wordt aangegeven dat we doelstellingen over het mobiliteitsbeleid moeten gaan prioriteren. De raad moet op deze avond dus richtinggevende besluiten nemen die (waarschijnlijk) gevolgen voor het beleid op het gebied van verkeer, mobiliteit en een bedrijventerreinvisie.

 

 

Die conclusie denkt D66 uit de geheime agenda te kunnen trekken, al weten ze het zelf ook niet helemaal zeker.

 

 

https://www.facebook.com/d66gennep/posts/1866973156746537?__xts__[0]=68.ARD9ZeqjglWXvqSWhkWNY5PtW7KBUDEalY_ei23DLN_QjMFSIUPKymd2r82KuXYal-53Bs-R95BMiJFyNWtbjXytGPEzvjZvpXr8xO-a9B9Agr-x9WoYvdVqrIHPqbAVuT51-4uMsMzPJrDazHEI75b5sFqGV7hT34K9JxcO2rPEQ6gdNW1yNWuJ2_I9C-uz7DeSfI_m5hIZ8Sp3zAP5L7fLwYfwZTrNeLCQTJgxA851s9348b70u1lSxjOn9-XRHiMJCsSvaYUtNrY_U-johQF7aQpmH3dfSS7chuzYRD256ZxggwazX91F_xRwBFXl75ALCiRb8yU2SP9X67EQL1TMfQ&__tn__=-R

 

 

Wij houden niet van stiekem. Daarom gaan we vragen stellen over de gang van zaken. Zeker omdat we van mening zijn dat diverse vrijwilligers die hun uiterste best hebben gedaan om inzicht te geven in verkeersknelpunten buiten spel gezet worden.

 

 

Verkeerskoepel

 

 

De partij doelt op de vrijwilligers die zich samen hebben georganiseerd via de Verkeerskoepel Gennep. Deze werkgroep is volgens D66 pas in november door de wethouder benaderd voor overleg. D66 laat weten groot voorstander van transparantie in besluitvorming te zijn. Stiekeme commissies in de Gennepse gemeentelijke politiek zijn onwenselijk voor de partij.

 

 

Verkeerskoepel brengt knelpunten in kaart

 

 

Besluiten moeten in openbare vergaderingen genomen worden. Als er niet-openbare zaken besloten moeten worden, dan zijn daar strikte procedures. En daar is in dit geval geen sprake van.

 

 

Naast het stellen van vragen gaat de oppositiepartij andere partijen voorstellen de geheime bijeenkomst op te schorten.

 

 

 

 

Verwant

Regio

VPTZ Noordelijk Noord-Limburg biedt vrijwillige palliatieve zorg aan mensen in hun laatste levensfase. Met een luisterend oor, troost en praktische hulp ondersteunen ze zowel...

Gennep

Inwoners van Gennep en de ZwembadCoalitie blijven strijden voor behoud van zwembad Pica Mare. Maandelijkse acties gepland na stilte gemeentehuis. Sluiting zou verregaande gevolgen...

Gennep

De tweede informatiebijeenkomst over De Houtkade in Gennep presenteert het aangescherpte plan, gebaseerd op feedback van de eerste bijeenkomst en online enquêtes. Op 16...

Column

De column Afvalberg benadrukt de groeiende ergernis over illegaal gestort afval, dat zich opstapelt als een onbeheersbare kracht in de straten. Dwarsliggert roept op...