Agenda
Volg ons
Shared Space
 

Colleges Gennep en Boxmeer in hoogste versnelling

De fietsverbinding Gennep-Oeffelt is het onderwerp van een gezamenlijke brief geschreven op 2 oktober 2018 aan het bestuur van hun provincies, de Provinciale Staten, door de colleges van de gemeenten Gennep en Boxmeer. Meer precies: het bruggedeelte, dat met zijn verbinding van de kop van Noord-Limburg met Noord-Brabant een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor die twee provincies is.

 

 

Door Anieta Janssen van GennepNews

 

 

Maasbrug

 

 

Hele colonnes fietsers trekken, zeker in de spits, over het smalle tweerichtingsverkeerfietspad van de Maasbrug. Het gaat om woon/werk-schoolverkeer op de fiets en daar zijn beide colleges een groot voorstander van. In hun brief beschrijven ze het als duurzame mobiliteit. En in diezelfde brief:

 

 

Het fietspad is veel te smal voor de grote hoeveelheid dagelijkse fietsers en voldoet niet aan de landelijke eisen.

 

 

En moet dus letterlijk meer ruimte krijgen.

 

 

In de raad van Gennep is in de vorige raadsperiode al de wens geuit dit traject te verbeteren, lees verbreden. Ook de gemeente Boxmeer, benaderd vanwege het doorlopende fietspad in Oeffelt, stond er niet afwijzend tegenover.

 

 

Goed idee zou men denken, maar dat gaat zo maar niet. Tenminste niet in grensgebieden.

 

 

Gennep

 

 

Daarvoor gaat het over meerdere schijven en wel Gemeente Gennep, Gemeente Boxmeer, Provinciale Staten Limburg en die van Noord-Brabant. En dan is er nog Rijkswaterstaat en het landelijke. In Gennep is er de vorige raadsperiode besloten om de fietsroute via de Weverrotonde aan te pakken vanwege de bijzonder onveilige situatie voor fietsers om de Maasbrug aan te fietsen of af te rijden, dit alles vanuit de Gennepse situatie. Er komt een fietspad achter de Weverflat en een fietstunnel in aansluiting op de brug. Dat is op gemeentelijk niveau, gaat er komen.

 

 

Oeffelt

 

 

In Oeffelt loopt een landelijk project, Flessenhals Oeffelt, om de Maas te verruimen. Het zogenoemde Koploperproject, een vergelijkbaar project als de Lob van Gennep. Het gaat hier over mogelijke waterberging in laaggelegen gebieden. Uitvoering gaat eind 2019 van start. Maar voorlopig zitten Gennep en Boxmeer met een andere bottleneck; fietspad de Maasbrug en hier zijn beide provincies aan zet.

 

 

Lob van Gennep

 

De haalbaarheidsstudie is inmiddels uitgevoerd en de fietsverbinding lijkt kansrijk. Wethouder Janine van Hulsteijn van Gennep:

 

 

Eerlijk is eerlijk, Noord-Brabant lijkt wat duidelijker en concreter in zijn stelling, Limburg wat terughoudender in documentatie.

 

 

De brief van Gennep en Boxmeer aan hun Provinciale Staten is een dringend verzoek om over de brug en tot afspraken te komen. Janine van Hulsteijn refereert aan de geplande werkzaamheden die in Oeffelt eind 2019 van start zullen gaan:

 

 

Als dan toch dat gebied op de schop gaat, laten we dan ook het fietspad Gennep-Oeffelt meenemen. Hoeft er maar één periode van werkzaamheden en bijkomende verkeershinder te zijn.

 

 

Ze doelt op een integrale aanpak van het gebied, een samenwerking van gemeente, provincie en overheid.

 

 

Ze is dan ook een voorstander van de brief die de Colleges aan de gedeputeerden Geurts en van de Maat van Maastricht en Den Bosch hebben geschreven met een uitnodiging om zo snel mogelijk in gesprek te gaan en tot resultaten te komen.

 

 

Voor wie door de genoemde overheden en plannen de weg is kwijtgeraakt: het gaat over een veilige fietsverbinding tussen Gennep en Oeffelt, verbeteren van het fietspad van de Maasbrug.

 

 

Reacties