Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Limburg

Politiek

FNV-leden pleiten voor een socialer Limburg

De leden van FNV maken zich vooral zorgen over mensen die niet rond kunnen komen van hun loon of uitkering, het gebrek aan vertrouwen in de politiek, de beschikbaarheid van betaalbare woningen, de kwaliteit van de natuur en de gevolgen van klimaatverandering. Meer informatie op Gennep.News/politiek.

De leden van FNV maken zich vooral zorgen over mensen die niet rond kunnen komen van hun loon of uitkering, het gebrek aan vertrouwen in de politiek, de beschikbaarheid van betaalbare woningen, de kwaliteit van de natuur en de gevolgen van klimaatverandering. Negen op de tien FNV-leden vinden dat de provinciale overheid niet alleen naar werkgevers, maar ook naar werknemers en werkzoekenden moet luisteren.

 

In aanloop naar de provinciale verkiezingen heeft FNV haar leden in Limburg en Brabant gevraagd naar provinciale kwesties en de prioriteiten van de vakbond. Ongeveer 5000 leden hebben gereageerd. Meer dan 80% van de respondenten vindt dat de provincie alleen economische activiteiten moet stimuleren die aan sociale criteria voldoen, zoals voldoende goed betaalde banen en vaste contracten. Vier op de vijf leden vinden ook dat Limburg en Brabant in hun aanbestedingsbeleid medeverantwoordelijk zijn voor de arbeidsomstandigheden in het openbaar vervoer.

 

Driekwart van de leden vindt dat de provinciale overheid actiever moet optreden om energiearmoede te bestrijden en 72% is van mening dat de provincie moet helpen om de gezondheidsverschillen tussen hoger- en lager opgeleiden te verkleinen.

 

Als het gaat om de rol van de vakbond in de regio, ziet negen op de tien leden een duidelijke rol voor FNV bij het bevorderen van goede (toekomstige) werkgelegenheid en het aanpakken van de structurele oorzaken van armoede en ongelijkheid, zowel op de werkvloer als in de politiek (84%).

 

Leden vinden dat de vakbond niet alleen de symptomen, maar ook de oorzaken van deze problemen moet aanpakken. Zij pleiten voor een economie die zowel de mens als het klimaat ten goede komt, waarbij 71% van de leden zich achter de inzet van FNV schaart.

 

Honderden leden zijn bereid om actief bij te dragen aan de inzet van de vakbond voor een socialere economie en samenleving. Vier op de vijf leden vinden het belangrijk dat FNV gebruik maakt van de kennis van haar leden.

 

Ook heeft de vakbond haar leden gevraagd welke politieke partijen zij overwegen te stemmen. De meest populaire partijen onder FNV-leden zijn de Socialistische Partij (SP) en de Partij van de Arbeid (PvdA), evenals nieuwkomer BoerBurgerBeweging (BBB), GroenLinks en de Partij voor de Vrijheid (PVV). De vier regeringspartijen (CDA, VVD, CU en D66) ontvangen gezamenlijk minder stemmen dan de SP, PvdA, BBB en GroenLinks afzonderlijk.

 

Volgens regionaal leider Ron van Baden laat de enquête zien dat veel FNV-leden van mening zijn dat “een rechtvaardige en solidaire samenleving hand in hand moet gaan met een duurzame economie die rekening houdt met onze kwetsbare natuur.” Hij benadrukt het belang van het spreken met mensen en niet alleen over mensen en het nemen van beslissingen die in hun voordeel zijn.

 

“FNV zal blijven samenwerken met haar leden op lokaal en provinciaal niveau om deze visie te realiseren.”

 

Er waren geen significante verschillen tussen de reacties van leden uit Limburg en Brabant.

 

Verwant

Column

Dames en heren, zet uw feesthoedjes maar op en haal het barbecuevlees tevoorschijn. Kaarsen op tafel en vuurkorven in het weiland. De vlag mag...

Politiek

Op 15 maart 2023 vonden de Provinciale Statenverkiezingen plaats in Nederland. Ook in Gennep werd gestemd en daar was de BoerBurgerBeweging (BBB) de grote...

Politiek

Op woensdag 15 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen en verkiezingen voor het waterschap plaats in Gennep. Volgens tussentijdse cijfers bedroeg de opkomst rond het...

Politiek

Stephan Satijn, lid van de VVD, bezocht Gennep in het kader van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. Tijdens deze verkiezingen zijn belangrijke onderwerpen...