Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

melkgeiten

Politiek

Gemeente kan megastal niet weigeren

De gemeente Gennep moet de aanvraag voor een geitenhouderij in Ottersum wel in behandeling nemen. Zo blijkt uit de antwoordbrief van het college op vragen van D66 over de vergunningenprocedure. Meer info op Gennep.News.

De gemeente Gennep moet de aanvraag voor een geitenhouderij wel in behandeling nemen. Zo blijkt uit de antwoordbrief van het college over de vergunningenprocedure. D66 voelde het college aan de tand over de komst van ruim 1800 melkgeiten aan de Biezendijk in Ottersum. Frank Pubben wilde namens zijn fractie weten of familie Ten Haaf hun pelsdierenfokkerij mag ombouwen tot mega-geitenstal. Die kans lijkt groot.

 

 

Want, zo stelt het college, “Wanneer het college geen besluit neemt op de aanvraag, kan de initiatiefnemer het college in gebreke stellen. Dit leidt tot financiële schade voor de gemeente.” En voegt er aan toe,

 

 

Afwijzen is juridisch gezien onhoudbaar omdat er voldaan wordt aan de normen, er is geen afwijking van het bestemmingsplan.

 

 

Het is voor het college daarom ook niet wenselijk een bijeenkomst in Ottersum te beleggen.

 

 

Mede omdat hiermee verkeerde verwachtingen worden gewekt ten aanzien van de mogelijkheid om de vergunning te weigeren.

 

 

Gezondheidsrisico’s

 

 

Het college komt wel terug op de bewering dat er geen sprake zou zijn van enig gezondheidsrisico. Vragensteller Pubben reageert:

 

 

Het feit dat we eerst voorgespiegeld hebben gekregen dat er geen risico was vind ik zeer kwalijk.

 

 

In zijn schriftelijke vragen wijst Pubben erop dat in de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht een bouwstop voor geitenhouderijen is afgekondigd. In Limburg is zo’n bouwstop nog niet afgekondigd. De Partij voor de Dieren diende wel een motie in om dat te bewerkstelligen bij Provinciale Staten.

 

 

VGO

 

 

Volgens het rapport Veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit 2017 is het aantal extra gevallen van longontsteking dat kan worden toegeschreven aan de aanwezigheid van geitenbedrijven ongeveer 5,4%. Zo’n 89 extra gevallen per 100.000 bewoners per jaar.

 

 

Uitgaande van deze cijfers en 90 huishoudens in de omgeving van Biezendijk 5 (binnen een straal van 2 kilometer) en een gemiddelde van vier personen per huishouden leiden de aantallen statistisch gezien tot 0,3 extra gevallen van longontsteking bij circa 360 inwoners van Ottersum per jaar.

 

 

Landbouwontwikkeling

 

 

De geitensector is sterk groeiende en heeft onlangs een ambitieus toekomstplan gepubliceerd. Vraag is of vanwege de bouwstop in andere provincies steeds meer geitenhouderijen zullen kiezen voor het aanvragen van een vergunning in Limburg? De provincie heeft gemeenten gevraagd alert te zijn op dit soort initiatieven. Nieuwe vestiging van geitenhouderijen zijn uitsluitend binnen landbouwontwikkelingsgebieden mogelijk:

 

 

Verplaatsing van de bedrijvigheid vanuit andere regio’s kan dan alleen nog maar tot problemen voor omwonenden leiden als bestaande bedrijfslocaties worden opgekocht en omgevormd tot geitenhouderijen. In overleg met de gemeenten bezien we de mogelijkheden dat te beperken.

 

 

Toch denkt initiatiefnemer Jeroen ten Haaf dat de transformatie van zijn nertsen- naar geitenstal goed is voor Ottersum. Vanaf 2024 mogen er in Nederland geen nertsen meer worden gehouden.

 

 

Ruim voordat het aanstaande verbod in werking ging treden, dachten we na over een overstap naar geiten.

 

 

Zegt de bontfokker in De Gelderlander. De nertsenstal staat sinds vijf jaar in Ottersum. Tijdens de bouw is al rekening gehouden met de overgang naar geiten.

 

 

Geiten roepen minder weerstand op dan nertsen.

 

 

Om het beestenonderkomen geschikt te maken voor geiten moet er nog 25 meter stal aangebouwd worden. Ten Haaf staat te trappelen om te beginnen. Ruim voordat in Brabant, Gelderland en Utrecht discussie ontstond over de bouw van geitenstallen had de nertsenfokker de vergunning van de provincie Limburg al binnen.

 

 

Alleen de aanvraag bij de gemeente Gennep heeft lang gevergd. Ze hebben een jaar lang gewoon helemaal niets met onze aanvraag gedaan.

 

 

https://www.facebook.com/hai.voeten/posts/10220752709870442?__xts__[0]=68.ARDVDMYivrCEUnj5HFX0wTKXWukgEEKvYXUqjf0uShhL5atMAfzB9mkjiPW4fnQW1UWT6eiNrprnQODm8Wc0JnJ0elRgHslKUHt0h9Cwl4Ldzi5vErDMPYJlg7bCFxQdp1pUQe6y0Ed3k52iJ–wV_cIhJLZTuaAKRFmF4ctyRTkFD3gbINowV4&__tn__=-R

 

 

Alles bij elkaar opgeteld zitten er in de gemeente Gennep op dit moment, dus zonder de 1800 aan de Biezendijk, al ruim 4000 geiten. De GGD is niet blij met de toename van de ammoniakuitstoot die een nieuwe geitenhouderij met zich meebrengt, en mensen vrezen nog steeds voor Q-koorts.

 

 

De plannen voor de omvorming van nertsen- naar geitenstal in Ottersum liggen nog tot en met 12 september ter inzage. Gedurende deze periode mag iedereen een zienswijze indienen.

 

 

Zie ook:
PvdD deelt zorgen over Ottersumse megastal
D66 bezorgd over Ottersumse megastal
Longontsteking of een bontjas?

 

 

Afbeelding slechts ter illustratie

 

 

Verwant

Gennep

Op Wereld Niet Roken Dag kwam Wethouder Frank Pubben naar voren als een voorvechter van een rookvrije generatie. Met enthousiasme en vastberadenheid was hij...

Column

Gennep heeft een probleem: een vliegend en poepend probleem. We hebben het niet over de ooievaars die we allemaal in ons hart hebben gesloten,...

Gennep

Op 4 april 2023 heeft wethouder Frank Pubben de 'plantenbieb' geopend bij de bibliotheek in Gennep. De plantenbieb is een initiatief van Operatie Steenbreek...

Gennep

Afgelopen weekend was het weer tijd voor NLdoet in de gemeente Gennep. Tijdens deze jaarlijkse vrijwilligersactie worden mensen opgeroepen om zich in te zetten...