Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

#GR2018: Volmacht verlenen

Verkiezing gemeenteraad en Referendum over WiV (sleepwet) – woensdag 21 maart 2018

 

 

Op woensdag 21 maart 2018 kun je jouw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Gennep én voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

 

 

Afhankelijk van je nationaliteit kan het zijn dat je alleen een oproep hebt ontvangen voor de verkiezing van de leden van de raad. Ben je voor beide stemmingen kiesgerechtigd, dan heb je twee stempassen ontvangen. Eén voor de verkiezing van de leden van de raad en één voor het referendum. Wil je voor beide stemmingen je stem uitbrengen, dan moet je beide stempassen meebrengen naar het stemlokaal.

 

 

Iemand anders laten stemmen

 

 

Als je niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan kunt je iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens jou een stem uitbrengen. Op de achterzijde van de stempas kun je de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Gennep woont én ook een stempas voor deze stemming heeft ontvangen. Wil je een andere kiezer voor beide stemmingen machtigen, dan moet je op beide stempassen de achterzijde invullen.

 

 

De kiezer die voor jou gaat stemmen moet dan zelf ook voor beide stemmingen gaan stemmen. Van belang is dat de gemachtigde per stemming niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van een machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor jou gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van jou aan de voorzitter laten zien.

 

 

Voor deze stemmingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Voor het referendum kun je ook iemand machtigen die niet in de gemeente Gennep woont maar wel een stempas heeft ontvangen voor deze stemming. De hiervoor benodigde formulieren kun je telefonisch aanvragen of downloaden van de website www.gennep.nl. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

 

 

Stemmen in een andere gemeente (alleen voor referendum)

 

 

Als u voor het referendum in een andere gemeente wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Een kiezerspas kunt u verkrijgen door via www.gennep.nl een afspraak te maken. Brengt u uw stempas en een geldig legitimatiebewijs mee? Uw stempas wordt dan omgezet in een kiezerspas. Met een kiezerspas voor het referendum kunt u dan gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen Nederland. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur.

 

 

Je kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. De hiervoor benodigde formulieren kun je telefonisch aanvragen of downloaden van onze website. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen. Jouw stempas van het referendum moet u bijvoegen. Je ontvangt daarna een kiezerspas voor alleen deze stemming.

 

 

Meer informatie

 

 

Bij het Klantcontactcentrum in het gemeentekantoor kun je terecht voor alle informatie met betrekking tot de verkiezing. Zie de rubriek ‘Contact’ voor contactgegevens. Voor informatie over de verkiezingen, de actuele openingstijden van de gemeente en het maken van een afspraak kun je ook terecht op www.gennep.nl.

 

 

Bron: Gemeenterubriek Gennep, VIA Gennep 28 februari 2018, foto: Frans Thonen

 

 

Reacties