Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gennep eerste Limburgse gemeente met keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied

Politiek

Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied

Op 23 mei nam wethouder Janine van Hulsteijn het keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied in ontvangst. Het keurmerk staat voor een structurele samenwerking tussen publieke en private partijen in de aanpak van criminaliteit in het buitengebied van Heijen. Meer informatie op www.Gennep.News.

Op 23 mei nam wethouder Janine van Hulsteijn het keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied in ontvangst. Het keurmerk staat voor een structurele samenwerking tussen publieke en private partijen in de aanpak van criminaliteit in het buitengebied van Heijen. De samenwerking startte in 2018 in de vorm van een pilot waarbij de gemeente, politie, brandweer, bewoners en ondernemers, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) zich inzetten voor de strijd tegen criminaliteit in het buitengebied van Heijen.

 

 

(Boeren)bedrijven en bewoners in buitengebieden krijgen steeds vaker te maken met criminele activiteiten, zoals inbraken en diefstal. Het buitengebied is vaak in trek voor het dumpen van chemisch afval of het huisvesten van hennepkwekerijen in leegstaande schuren. Van Hulsteijn:

 

 

Je kunt dit alleen adequaat aanpakken door goede samenwerking tussen álle betrokken partijen. Door korte lijnen en verbeterde onderlinge communicatie wordt informatie beter gedeeld. Ondernemers en bewoners weten immers goed wat er speelt. Zij worden opgeroepen om verdachte zaken direct te melden. Hierdoor kunnen er gerichte maatregelen worden genomen.

 

 

Heijen blauwdruk voor keurmerk

 

 

Keurmerk

 

 

Het plan van aanpak in Heijen bestond uit een veiligheidsanalyse van het gebied, een inspectie om zwakke plekken in kaart te brengen en een enquête onder ondernemers en bewoners om meer informatie te verkrijgen over de veiligheidsproblemen die spelen. De audit werd afgenomen door keuringsinstituut Kiwa. Zij waren erg te spreken over de Heijense aanpak en het totaal van maatregelen.

 

 

VVD: ‘Keurmerk voor buitengebied’

 

 

“De korte lijnen en grote sociale controle vallen hierbij op. Er is bij bewoners nu meer aandacht voor zulke veiligheidskwesties”, aldus de auditeur. Janine van Hulsteijn:

 

 

Het is fijn de bevestiging te krijgen dat we met ieders inzet op de goede weg zijn om criminaliteit in onze gemeente de kop in te drukken. Dit gaan we ook uitrollen in de andere kernen van onze gemeente. De bedrijventerreinen hebben al een Keurmerk Veilig Ondernemen en ook hier nemen de incidenten af.

 

 

Bedrijventerreinen Milsbeek ook veilig

 

 

Verwant

Gennep

In Gennep dreigt zwembad Pica Mare te zinken door hoge renovatiekosten, maar de 24 uur van Gennep en een petitie getuigen van een vastberaden...

Gennep

Op 24 oktober 2023 vond de laatste bijeenkomst plaats over de vergroening van het centrum en Spoorstraat in Gennep. Ondanks financiële beperkingen wordt het...

Gennep

Inwoners van Gennep strijden tegen de mogelijke sluiting van zwembad Pica Mare door een indrukwekkende 24-uurs zwemmarathon te organiseren: 24 uur van Gennep. De...

Sport

Op 1 november 2023 vond de Bijzondere Kampioenendag plaats, een sport- en spelevenement voor mensen met een verstandelijke beperking, georganiseerd door de Dirk Kuyt...