Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen

Gennep

Gennepse klachtenafhandeling tegen het licht

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Maar wát als je als burger klachten hebt over de manier waarop deze zorg wordt ingevuld? Dan kun je bij diezelfde gemeente een klachtenprocedure starten. Zou een onafhankelijke klachtenafhandeling niet beter zijn? Een slager hoort toch ook zijn eigen vlees niet te keuren?

 

Daarom heeft de PvdA Gennep een motie ingediend om de hulp van de landelijke Ombudsman te accepteren bij het opzetten van zo’n onafhankelijke en toegankelijke klachtenprocedure. Zodat iedereen zich vrij kan voelen om een klacht in te dienen en er zeker van kan zijn dat deze klacht objectief bekeken en afgehandeld wordt.

 

Aanleiding is het rapport van de Gennepse rekenkamercommissie “Gennep gekanteld?”. Onderzocht is of het beleid en de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet in de gemeente Gennep sinds 2015 voldoet aan de verwachtingen.

 

De rekenkamercommissie vindt dat het beleid op het gebied van proces en inzet prima voldoet. Maar wat het effect op de mensen met een zorgvraag is, kan nog niet duidelijk gemaakt worden. Het landelijk onderzoek van de Nationale Ombudsman laat zien dat er wel degelijk (ondanks alle inzet en goede bedoelingen) mensen met een zorgvraag tussen de wal en het schip terecht komen.

 

Aldus Luc Brouwers namens de Gennepse PvdA.

 

De PvdA Gennep heeft bij herhaling gevraagd om een onafhankelijk en laagdrempelig klachtenorgaan in Gennep, bij voorkeur in samenwerking met de regiogemeenten. Zo kunnen mensen erop vertrouwen, dat hun klacht niet wordt behandeld door de persoon waarover zij klagen. Dit is nu precies de oproep die de Nationale Ombudsman begin maart heeft gedaan aan alle gemeenten in Nederland. De onderzoekers van de Nationale Ombudsman hebben desgevraagd aangegeven, dat zij onze gemeente graag willen helpen met het opzetten van dit “klachtenorgaan”.

 

In de raadsvergadering van 18 april heeft de PvdA Gennep de gemeenteraad en het college opgeroepen om van dit aanbod gebruik te maken.

 

KERN, D66 en CDA wilden onze motie niet steunen; zij vinden dat klachten prima worden afgehandeld. Volgens hen is de conclusie van de Ombudsman dat veel mensen moeite (of schroom) hebben om een klacht in te dienen, kennelijk onjuist! Gelukkig zag wethouder Vandermeulen het nut van het PvdA-voorstel wél in!

 

De wethouder zal daarom contact zoeken met de landelijke Ombudsman om de Gennepse klachtenafhandeling in het Sociaal Domein tegen het licht te houden.

 

De PvdA Gennep hoopt dat een heldere, eerlijke en toegankelijke klachtenprocedure hiermee in de toekomst gewaarborgd zal worden!

 

Bron: gennep.pvda.nl, foto: Arenda Oomen, www.nationaleombudsman.nl

 

 

Verwant

Column

In de nieuwe column van Dwarsliggert op Gennep.News wordt de onontkoombare realiteit van de Gemeente Gennep belicht, waar onherroepelijke beslissingen en genadeloze bezuinigingen een...

Gemeente Gennep

RoodGroen Lokaal uit zorgen over schuldhulpverleningsvertragingen bij de Kredietbank in Gennep. Joy Hillebrand stelt schriftelijke vragen aan het College, onder meer over de impact...

Gennep

Ontkerkelijking zet de toekomst van de Norbertuskerk in Gennep-zuid op losse schroeven, terwijl in Ven-Zelderheide de Sint-Antonius Abtkerk een nieuwe richting inslaat met de...

Gennep

Bij GennepNews vieren we samen met Sinterklaas de leukste tijd van het jaar! Ontdek elke maandag en donderdag dag nieuwe avonturen van de goedheiligman...