Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Bezuinigingsgolf
Raadzaal Gennep

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Het eerste jaar coalitie in Gennep…

“Kansen zien voor elkaar in grenzeloos Gennep” is de titel van het coalitieakkoord waar de partijen CDA, SP en VVD inmiddels meer dan één jaar uitvoering aan geven. De voltallige coalitie kijkt terug en blikt vooruit op www.Gennep.News/politiek.

Van werk aan de winkel naar werk in uitvoering

 

 

Kansen zien voor elkaar in grenzeloos Gennep is de titel van het coalitieakkoord waar de partijen CDA, SP en VVD inmiddels meer dan één jaar uitvoering aan geven.

 

 

Dat doen wij met z’n twaalven vanuit onze volksvertegenwoordigende rol in de gemeenteraad, maar dat doen vooral het College en de ambtelijke organisatie. Niet alles kan van vandaag op morgen. Immers, het coalitieakkoord heeft een hoog ambitieniveau en het resulteerde dan ook in een groot aantal actiepunten. Wel zijn er het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet.

 

 

CDA, SP en VVD ondertekenen ambitieus coalitieakkoord

 

 

Op dinsdag 14 mei, precies één jaar na de beëdiging van de wethouders, is door de voltallige coalitie teruggekeken en ook vooruitgeblikt naar hetgeen er nog te doen staat.

 

 

Gennep heeft een nieuwe college

 

 

We zijn in alle dorpen en wijken volop bezig. De voorzieningen worden op peil gebracht nu er per kern door de inwoners zelf ontwikkelingsplannen zijn uitgewerkt. Geen opgelegde blauwdruk dus vanuit het gemeentehuis, maatwerk dat kan rekenen op draagvlak.

 

 

Dat geldt ook voor de woningbouw. Na jarenlange bouwstop zijn in de afgelopen twaalf maanden tal van nieuwe initiatieven ontstaan die nu concreet worden uitgewerkt.

 

 

Helaas vergt dit soms tijd, maar insteek blijft het versneld realiseren van extra woningen. Zeker in de kernen gaat de schop in de grond.

 

 

Sinds het aantreden van deze coalitie is ingezet op een verdere doorontwikkeling van het sociaal beleid. Dat moet ervoor zorgen dat onze inwoners de zorg en ondersteuning ontvangen die nodig is bij hun wensen, behoeften en mogelijkheden.

 

 

Dat doen we bijvoorbeeld door meer dorps- en wijkondersteuners en huiskamers in alle kernen. Stappen zijn er ook gezet op gebied van onderwijs en sport. Bij het Elzendaalcollege zijn vijf lokalen gerealiseerd en vooruitlopend op de komst van het Kind Expertise Centrum is aan de Picardie het voormalige schoolgebouw gesloopt.

 

 

KEC / IKC

 

 

Daarnaast wordt de ozb-aanslag voor verenigingen die beschikken over een eigen accommodatie sinds dit jaar financieel gecompenseerd. Een belangrijk succes is volgens de coalitie de komst van glasvezel.

 

 

100% Glasvezel voor gemeente Gennep

 

 

De wervingscampagne zag volle zalen in alle kernen en resulteerde in voldoende inschrijvingen zodat er op korte termijn kan worden gestart met de aanleg. Goed voor onze inwoners in het buitengebied en de dorpen en wijken, maar zeker ook essentieel voor onze lokale ondernemers.

 

 

Naast de digitale infrastructuur zijn er ook op de fysieke bereikbaarheid stappen gezet: met de Provincie is overeenstemming bereikt over behoud van een 2×2 baans N271 tussen Gennep en Heijen.

 

 

Coalitiepartijen blij met N271

 

 

Het is nu wachten op de Provincie voor de uitwerking.

 

 

Naast de genoemde punten zijn er ook tal van andere zaken aangepakt en uitgevoerd.

 

 

Bij het aantreden van deze coalitie was er werk aan de winkel… na één jaar lopen er veel ontwikkelingen. Immers, de realisatie van het coalitieakkoord is werk in uitvoering!

 

 

Verwant

Gemeente Gennep

Gemeente Gennep transformeert speelruimtes tot centrale kernspeeltuinen, waarin inwoners, inclusief kinderen, inspraak hebben. Het doel: sociale interactie bevorderen en speelplezier voor alle leeftijden stimuleren.

Gennep

Recente Kamervragen benadrukken het belang van zwemdiploma's, met een verontrustend onderzoek dat wijst op een stijgend aantal kinderen zonder diploma bij basisschoolverlaters. De mogelijke...

Milsbeek

In Milsbeek krijgt 't Trefpunt een nieuwe impuls door de overdracht aan de gemeente Gennep, met de vorming van een stichtingsbestuur. Eerder opgelaaide discussie...

Gennep

Zwembad Pica Mare in Gennep staat er slecht voor, met renovatiekosten van €7,8 miljoen, nieuwbouw van €11,9 miljoen en sluiting van €2,2 miljoen. Gemeente...