Agenda
Volg ons
Shared Space
 

Jeugdzorg continueren

Rubicon Jeugdzorg, actief in Noord- en Midden-Limburg, bevindt zich in financiële problemen en ziet zich onder andere geconfronteerd met een achterstand in uitzetting van facturen en betalingen van de lopende zorgtrajecten. En heeft de betreffende veertien gemeenten gevraagd bij te springen.

 

 

Door: Anieta Janssen van GennepNews

 

 

De jeugdzorginstelling is bezig met een bestuurlijke fusie met de Conrisq-groep, die per 1 januari 2019 in moet gaan.

 

 

Sinds 1 januari 2015 is Jeugdzorg niet langer meer ondergebracht bij de provincie, maar een taak van de gemeenten. Jeugdzorgtrajecten kunnen complex en langdurig zijn. Gemeenten worden wel betrokken en zijn op de hoogte van het aantal opgestarte behandelingstrajecten, niet van de privacygevoelige medische gegevens. Maar de hieruit volgende rekeningen, waar gemeenten verplicht toe zijn te voldoen, worden vaak aan het eind van het behandelingstraject gefactureerd. Waardoor zicht op wat de jeugdzorg een gemeente kost niet altijd even duidelijk is.

 

 

Rubicon

 

Rubicon Jeugdzorg verzorgt 2018 900 behandelingstrajecten in de genoemde regio Noord- en Midden-Limburg, waaronder 17 in de gemeente Gennep. De gemeente Gennep is bereid om Rubicon dat financiële voorschot te verlenen. Wethouder Peter Lucassen:

 

 

Jeugd met hun ouders/verzorgers in jeugdzorg is een kwetsbare groep en alles moet er op gericht zijn, naast de wettelijke verplichtingen van de gemeente Gennep, om de zorgtrajecten te continueren.

 

 

Hij denkt met de financiële toezegging van de gemeente Gennep de Jeugdzorg in Gennep:

 

 

Voor in ieder geval de periode van het komend jaar geborgd te hebben en dat is nu het belangrijkste.

 

 

Reacties