M/V-verhouding zoek in Gennepse raad

Het enige vrouwelijke raadslid binnen de vierkoppige SP-fractie fractie, Dolinda Wijnhoven-Franken, moet om gezondheidsredenen haar werk als gemeenteraadslid neerleggen. En daar gaat wederom een mannelijk raadslid voor in de plaats komen, is binnen de SP Gennep besloten.