Agenda
Volg ons
Shared Space
 

Minister betreurt vertrek burgemeester

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken betreurt het vertrek van burgemeester Peter de Koning maar ziet geen aanleiding voor nader onderzoek. Dat laat zij weten in de beantwoording van de schriftelijke vragen die zijn gesteld door Kamerleden Monica den Boer en Rens Raemakers van D66.

 

 

De minister zegt dat een kwestie als deze schadelijk is voor het openbaar bestuur in het algemeen en voor het aanzien van het burgemeestersambt in het bijzonder. Ollongren:

 

 

De bestuurlijke verhoudingen binnen het college van burgemeester en wethouders zijn verstoord, zoveel is duidelijk. De burgemeester heeft uiteindelijk ook zelf hierin aanleiding gezien om ontslag te verzoeken.

 

 

Kamervragen over omstreden vertrek burgemeester

 

 

Vertrouwenscommissie

 

 

De vertrouwenscommissie heeft volgens de minister geen formele rol of bevoegdheid in deze aangelegenheid, maar in de praktijk is in veel gemeenten – zo ook in Gennep – een semi-permanente vertrouwenscommissie belast met het voeren van periodieke klankbordgesprekken met de burgemeester.

 

 

De wet biedt die ruimte.

 

 

Met het oog op het vertrouwen van de burger in het openbaar bestuur moet waar mogelijk maximale duidelijkheid worden gegeven over het ontslag van een burgemeester, maar wel met inachtneming van die zaken waarbij de Gemeentewet geheimhouding rust.

 

 

Dat de gemeenteraad over meer informatie beschikt dan het publiek, vloeit logischerwijze voort uit het stelsel.

 

 

Reacties