Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Nieuwe coalitie: “Kansen zien voor elkaar in grenzeloos Gennep”

De officiële ondertekening van het coalitieakkoord 2018-2022 in gemeente Gennep heeft plaatsgevonden. De partijen CDA, SP en VVD hebben in het kort hun plannen voor de komende vier jaar gepresenteerd. De bijeenkomst vond plaats in de raadzaal van het oude stadhuis aan de Markt in Gennep.

 

 

Fotoverslag door Jan Tomasila van GennepNews:

 

 

Fotoverslag volgt!

 

 

Coalitieakkoord 2018-2022

 

 

Bij de samenstelling van dit akkoord hebben de coalitiepartijen zich georiënteerd op de eigen verkiezingsprogramma’s. Daarnaast is er ook gekeken naar de speerpunten van de andere partijen, het overdrachtsdocument van het college en het Interbestuurlijk Programma (IBP).

 

 

Bovendien hebben we ons laten inspireren door datgene wat er leeft in onze lokale samenleving.

 

 

Het overleg dat tot dit akkoord heeft geleid, vond volgens de partijen plaats in een constructieve sfeer waarbij respect voor elkaars inbreng de boventoon voerde.

 

 

Wij zijn ervan overtuigd dat dit akkoord een goede basis vormt voor een nog samen te stellen collegeprogramma én voor een constructieve samenwerking met de partijen die niet in het college vertegenwoordigd zijn.

 

 

Titel van het akkoord is Kansen zien voor elkaar in grenzeloos Gennep en verwijst naar de namen van de verkiezingsprogramma’s die het fundament vormen voor dit akkoord.

 

 

Met deze titel willen we aangeven waar het de komende vier jaar om gaat: we willen zoveel mogelijk kansen benutten om de gemeente Gennep economisch en sociaal op een hoger plan te brengen. Dat willen we doen vóór de inwoners van de gemeente en mét de inwoners van de gemeente. Natuurlijk kunnen we dat als Gennep niet alleen. Daarom willen we letterlijk en figuurlijk grensoverschrijdend aan het werk; dat past bij onze ambities en geeft mooi weer hoe onze gemeente zien… Gennep, grenzeloos goed.

 

 

Reacties