Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Oh zit dat zo!

Verbindingsweg Milsbeek

De Zwarteweg is al jaren onderwerp van discussie. Na jarenlange overlast voor de aanwonende komt er op de “middellange termijn” een verbindingsweg in Milsbeek tussen de Ringbaan en de N271. In Oh, zit dat zo! geeft wethouder Janine van Hulsteijn tekst en uitleg.

De Zwarteweg is al jaren onderwerp van discussie. Na jarenlange overlast voor de aanwonende komt er op de “middellange termijn” een verbindingsweg in Milsbeek tussen de Ringbaan en de N271.

 

 

In de nieuwe plannen van het college heet de rondweg nu verbindingsweg. Echt verbinden doet het plan echter nog niet in Milsbeek. Volgend de belangengroep Rust in ’t Veld tast de doorsteek het leefklimaat op het platteland nog steeds ernstig aan. Actiegroep Geen Zand Erover zou juist blij zijn als de overlast straks voorbij is.

 

 

Tracé

 

 

De nieuwe weg kruist straks de Kroefsestraat en loopt dan een klein stukje over de Kromsteeg. Daarna volgt de weg de loop van de Kroonbeek, loopt ten oosten van de gebouwen van CNC grondstoffen en sluit aan op de plek waar nu de Driekronenstraat aansluit op de N271. De realisatie van de verbindingsweg is alleen mogelijk als de benodigde gronden door de gemeente verworven kunnen worden.

 

 

VIDEO: herinrichting Zwarteweg

 

 

Verwant