Agenda
Volg ons
Shared Space
 

Sluitende begroting gemeente Gennep

In de traditie van Prinsjesdag hebben burgemeester en wethouders van gemeente Gennep op de derde dinsdag van september de ontwerp-begroting voor 2019 en de daarop volgende jaren vastgesteld. Het is de eerste begroting van het nieuwe college, dat zes uitdagende ambities heeft benoemd in het collegeprogramma Volle kracht vooruit! Kansen zien voor elkaar in grenzeloos Gennep.

 

 

Als het aan B en W ligt, wordt gemeente Gennep de komende jaren leefbaarder, socialer, veiliger, bruisender, duurzamer en klantgerichter. Deze ambities zijn financieel vertaald in de begroting.

 

 

Het is gelukt om – inclusief de nieuwe plannen – een sluitende begroting op te stellen. Dit laat zien dat de gemeente financieel gezond is.

 

 

Speerpunten voor 2019

 

 

Wat gaat het college doen om de ambities te realiseren? Voor 2019 is een aantal speerpunten bepaald. Daarnaast is er bij alle onderwerpen aandacht voor het aspect duurzaamheid.

 

 

Onderweg naar een leefbaarder Gennep door:

 • de Pottenhoek in Gennep en het Schuttersplein in Milsbeek op te knappen
 • te zorgen voor passende gemeenschapsvoorzieningen in elke kern
 • natuurspeeltuinen te realiseren
 • sportbeoefening en bewegen te stimuleren onder alle inwoners van de gemeente

 

 

Onderweg naar een socialer Gennep door:

 • vrijwilligers, verenigingen en dorps- en wijkraden te ondersteunen, financieel maar bijvoorbeeld ook in de vorm van opbouwwerk
 • een hogere tegemoetkoming voor de aanvullende ziektekostenverzekering
 • meer trajecten voor arbeidsmatige dagbesteding aan te bieden

 

 

Onderweg naar een veiliger Gennep door:

 • de formatie voor openbare veiligheid en BOA´s uit te breiden
 • meer aandacht voor personen met verward gedrag
 • maatregelen te nemen voor de verkeersveiligheid, o.a. aan de Schaafsebosweg en de Zwarteweg

 

 

Onderweg naar een bruisender Gennep door:

 • flink te investeren in toerisme en recreatie
 • werk te maken van een bruisend winkelhart en een goed ondernemersklimaat

 

 

Onderweg naar een duurzamer Gennep door:

 • een duurzaamheidsfonds te creëren voor gemeentelijke gebouwen
 • de openbare verlichting te voorzien van LED-lampen

 

 

Onderweg naar een klantgerichter Gennep door:

 • te zorgen voor nog meer dienstverlening op maat
 • reisdocumenten thuis te bezorgen bij inwoners die dit willen

 

 

Lokale lasten

 

 

De inwoners van gemeente Gennep gaan het komend jaar niet meer betalen voor de OZB en de afvalstoffenheffing. Net als vorig jaar gaan de rioolrechten wel iets omhoog.

 

 

Behandeling in de raad

 

De gemeenteraad bespreekt de begroting voor 2019 en de daarop volgende jaren tijdens de raadsvergadering op 5 november a.s. Belangstellenden zijn van harte welkom bij.

 

 

Reacties

Deel Bericht