Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gennep

VVD gaat ‘de strijd’ aan met het CDA

De verkiezingscampagne voor 2018 is begonnen volgens Janine van Hulsteijn, fractievoorzitter van de VVD Gennep.

 

 

Hoe kom ik daar zo bij? Afgelopen week profileerde het CDA zich met een column over de ‘Lokale Woonvisie’. Met stijgende verbazing heb ik dit stuk gelezen. Het stond werkelijk bol van de feitelijke onjuistheden, je zou het zelfs ‘fake news‘ kunnen noemen!

 

 

Zo schrijft ze op de website van haar partij.

 

 

Deze woonvisie is een uitwerking van een structuurvisie die afgelopen jaar mede door het CDA is vastgesteld. Toen bleek al uit onderzoek dat wij te veel bouwplannen hebben en deze beter moeten laten aansluiten op de daadwerkelijke behoefte. Het CDA draait dus nu ineens en wil op de oude voet doorgaan. Dus bouwen voor leegstand met flinke gevolgen voor de leefomgeving en een waardedaling van reeds aanwezige woningen. Kijkend naar deels schrijnende situaties in Zuid- Limburg is dat geen prettig toekomstbeeld voor onze inwoners!

 

 

Van Hulsteijn schrijft te willen leven in een gemeente met visie. De woonvisie toont volgens haar het lef om achterhaalde bouwplannen te herzien en te sturen op kwaliteit.

 

 

Boter op het hoofd

 

 

Er is dus, in tegenstelling tot wat het CDA beweert, nog wel degelijk ruimte voor plannen die voldoen aan nieuwe kwalitatieve eisen. De VVD is bereid om deze noodzakelijke uitdaging voortvarend aan te pakken! Feit is ook dat deze woonvisie eind 2015 is voorgelegd aan de verantwoordelijke provinciale werkgroep waarin CDA-fractievoorzitter Twan Reintjes afgevaardigde is namens de gemeenteraad. Dan heb je wel boter op je hoofd om nu de andere politieke partijen te verwijten onverstandig bezig te zijn!

 

 

Dat de campagne begonnen is blijkt volgens Van Hulsteijn ook uit de aanpak van CDA ten aanzien van het Waldrakkersfeest.

 

 

Natuurlijk is politieke aandacht wenselijk als beleid in de praktijk onvoordelig uitpakt. Dat moeten we dan in de raad bediscussiëren en verbeteren zodat we lokale evenementen kunnen koesteren. Het CDA koos een andere aanpak: hoog van de toren blazen tegen gemeente en burgemeester. Dit terwijl deze regels nota bene afkomstig zijn uit een Collegebesluit van 2012 met toen nog een coalitie van CDA-D66-Kern. Nu de eigen politieke verantwoordelijkheid doorschuiven op een burgemeester, die toen nog niet eens in functie was, is niet fair.

 

 

De liberalen genieten nog even van het zomerreces maar zijn zelf ook klaar voor de campagne.

 

 

https://www.facebook.com/VVDGennep/photos/a.205715272957348.1073741849.157342181127991/695621363966734/?type=3&theater

 

 

De komende maanden ga ik graag namens de VVD ‘de strijd’ aan met het CDA, maar niet gebaseerd op ‘fake news’.

 

 

Zie ook:
– CDA: ‘VEEL PRATEN, MAAR WEINIG BOUWEN’
– GEMEENTERAAD LIVE VIA GENNEPNEWS
– CONCEPT-LOKALE WOONVISIE TER INZAGE
– GEZAMENLIJKE INZET VOOR GOED AANBOD SOCIALE HUURWONINGEN

 

 

Bron: gennep.vvd.nl

 

 

Verwant

Gennep

In Gennep dreigt zwembad Pica Mare te zinken door hoge renovatiekosten, maar de 24 uur van Gennep en een petitie getuigen van een vastberaden...

Gemeente Gennep

De rook van de verkiezingsgevechten trekt op, en Gennep laat een duidelijk geluid horen: de Partij voor de Vrijheid (PVV), aangevoerd door Geert Wilders,...

Gennep

Op 24 oktober 2023 vond de laatste bijeenkomst plaats over de vergroening van het centrum en Spoorstraat in Gennep. Ondanks financiële beperkingen wordt het...

Gennep

Inwoners van Gennep strijden tegen de mogelijke sluiting van zwembad Pica Mare door een indrukwekkende 24-uurs zwemmarathon te organiseren: 24 uur van Gennep. De...