Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

VVD: “Geitenhouderij geen intensieve veehouderij”

Tijdens de vorige vergadering van Provinciale Staten is de motie voorlopige bouwstop voor geitenhouderijen aangenomen met steun van de VVD.

 

 

Uitbreidingsverbod geitensector

 

 

Doorslaggevend bij deze afweging waren de mogelijke gezondheidsrisico’s voor mensen die in de buurt van geitenhouderijen wonen. Dat stelt voorzitter Herman Nijskens van de VVD Statenfractie in Limburg:

 

 

In afwachting van een lopend onderzoek hiernaar, is de VVD voorstander van een tijdelijke bouwstop, totdat zeker is dat de gezondheid van omwonenden niet in het geding is.

 

 

Intensieve veehouderij

 

 

Aan de orde was de omzetting van geitenhouderijen naar intensieve veehouderij. De VVD heeft een amendement ingediend. Aangezien het onderzoek nog steeds lopend is, vindt de VVD het voorbarig om nu al deze beslissing te nemen.

 

 

Als uit het onderzoek blijkt dat er géén gevaren zijn voor de volksgezondheid, is een dergelijke omzetting overbodig. Mocht er wel sprake zijn van gezondheidsrisico’s, dan zijn wellicht aanvullende maatregelen noodzakelijk die zelfs verder gaan dan alleen aanpassing van de categorisering.

 

 

De Limburgse VVD is teleurgesteld dat het amendement niet is aangenomen.

 

 

Wij zijn van mening dat hiermee de ondernemersvrijheid van de landbouw voorbarig wordt beperkt. Daarnaast wordt het voor bijvoorbeeld melkveehouders nu blijvend onmogelijk gemaakt om hun bedrijf te transformeren naar een geitenhouderij.

 

 

Door de nieuwe categorisering mogen nieuwe geitenhouderijen alleen nog maar worden geopend op zogeheten landbouwontwikkelingsgebieden.

 

 

Reacties