Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

De Banen

Gennep

VVD: ‘Keurmerk voor buitengebied’

Tijdens de officiële laatste raadsvergadering voor het zomerreces stond de voorjaarsnota op de agenda. Dit is een doorkijkje naar wat de politieke partijen aan onderwerpen belangrijk vinden en waarvan ze dus willen dat het college het meeneemt in de begroting voor 2018.

 

 

Een inhoudelijk belangrijke vergadering dus, waar wij als VVD opnieuw aandacht vroegen voor de veiligheid in onze gemeente.

 

 

Schrijft fractievoorzitter Janine van Hulsteijn op de website van de Gennepse VVD-afdeling.

 

 

Wij dienden een motie ‘Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied’ in en die werd unaniem aangenomen.

 

 

Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied

 

 

Het buitengebied valt steeds vaker ten prooi aan een veelvoud van criminele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de regelmaat waarmee in ons buitengebied afval van wietteelt of andere drugs productie vinden.

 

 

Een situatie die niet alleen onwenselijk, maar zeker ook onveilig is.

 

 

Het Nederlandse Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft daarvoor als reactie het Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied in het leven geroepen.

 

 

Je kunt dit Keurmerk vergelijken met het Keurmerk Bedrijventerreinen dat wij al langer in Gennep kennen. De bedoeling is dat belanghebbende partijen nog beter samen op gaan trekken om zo in een gezamenlijke aanpak dumping van drugsafval, hennepkwekerijen, diefstal van diesel of landbouwmachines in het buitengebied aan te pakken. Partijen die daaraan dan gaan meewerken zijn onder andere politie, brandweer, OM, waterschap, Land- en Tuinbouw Organisatie, Natuurmonumenten en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

 

 

In het najaar van 2017 komt het college dan ook met een update over de voortgang van deze aanpak.

 

 

Een succes voor ons en zeker voor de ondernemers in ons mooie buitengebied, samen zijn we immers verantwoordelijk voor de veiligheid van de mooie gemeente waarin wij wonen!

 

 

Bron: VVD Gennep

 

 

Verwant

Regio

Mazelenbesmettingen stijgen tot boven de 50 in Nederland, waarvan 4 in Noord-Limburg en 1 in Zuid-Limburg. Vaccinatiegraad zakt onder 90%, terwijl experts 95% aanbevelen...

Gennep

In Gennep wordt inclusief onderwijs een realiteit met groen licht voor nieuwe lokalen bij het Kind Expertise Centrum Ganapja. Bezorgdheid over financiële haalbaarheid blijft,...

Ottersum

Het college van Gennep reageert op vragen van D66 over het stopgezette MFA-project in Ottersum, waarvoor geen aparte raadsinformatiebrief werd uitgegeven. Financiële dekking en...

Gennep

Voetbalclub SV Vitesse ’08 en schietsportvereniging SV Gennep worden geteisterd door wateroverlast door hevige regenval, waardoor trainingsvelden onbespeelbaar zijn en clubgebouwen worden aangetast. Voorzitters...