Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Zwemles Pica Mare Gennep
Zwemles Pica Mare Gennep

Regio

Alle kinderen mogen meedoen

Kinderarmoede in welvarend Nederland is onacceptabel. Stichting Leergeld De Stuwwal zet zich in om sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en zonder vermogen, te voorkomen. Leergeld biedt kinderen de mogelijkheid om mee te doen aan activiteiten op school, sport of cultuur. Meer info op www.Gennep.News.

Kinderarmoede in welvarend Nederland is onacceptabel. Stichting Leergeld De Stuwwal zet zich in om sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en zonder vermogen, te voorkomen. Leergeld biedt kinderen de mogelijkheid om mee te doen aan activiteiten op school, sport of cultuur.

 

 

Stichting Leergeld De Stuwwal helpt ouders met kinderen die wonen in de gemeenten Heumen, Mook en Middelaar, Gennep en Bergen. Er is hulp voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Ouders komen in aanmerking voor deze hulp als zij een laag besteedbaar inkomen hebben (niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm) en geen vermogen.

 

 

Directe hulp

 

 

Leergeld geeft directe hulp door de kosten van activiteiten voor kinderen rechtstreeks te vergoeden aan school of vereniging, als die kosten niet vergoed worden door andere voorzieningen.

 

 

Leergeld kan bijvoorbeeld een fiets, computer of laptop aanschaffen, of de betaling van de ouderbijdrage doen.

 

 

Ook kunnen de kosten om mee te kunnen doen met zwemles, sport- of culturele activiteiten worden vergoed.

 

 

Stichting Leergeld De Stuwwal

 

De Stichting Leergeld De Stuwwal is opgericht in 2016 en is operationeel vanaf 1 Maart 2017. De stichting functioneert onder de paraplu en volgens de richtlijnen van de landelijke Vereniging Leergeld Nederland waaronder meer dan 95 soortgelijke lokale leergeld stichtingen vallen. Stichting Leergeld De Stuwwal heeft een praktisch doel: het voorkomen dat kinderen uit gezinnen voor wie alle middelen en voorzieningen zijn uitgeput, aan de zijlijn komen te staan.

 

 

Kinderen uit de gemeenten Heumen, Mook en Middelaar, Gennep en Bergen zijn onze doelgroep. Inwoners uit die gemeenten kunnen een aanvraag indienen.

 

 

Wil je gebruik maken van de ondersteuning van leergeld? Ga dan naar de website leergeld.nl/destuwwal. Daar kun je het aanvraagformulier invullen. Bij elke aanvraag volgt een huisbezoek door een Leergeld-vrijwilliger. De financiële situatie wordt getoetst en de aanvraag wordt beoordeeld. De Leergeld vrijwilliger geeft ook advies over ondersteuning door andere instanties en levert zo maatwerk voor elk gezin.

 

 

Bron: Gemeenterubriek Gennep, VIA Gennep 3 april 2019, afbeelding slechts ter illustratie

 

 

Verwant

Regio

Bijna 150 Bridgers uit de regio kwamen bijeen bij MSD Boxmeer voor een Bridgedrive ten behoeve van Het Marikenhuis. De opbrengst van € 5000,-...

Gennep

Na een pauze van drie jaar keert de braderie terug naar Gennep op 8 september, geleid door BIZ en EERI Markten. Lokale ondernemers kunnen...

Gemeente Gennep

VVD-fracties verzetten zich tegen de komst van 11 windturbines in het Reichswald, met Mariëlla van den Bogaart als stem van bezorgdheid. Ze eisen actie...

Gennep

Op 4 mei verzamelen mensen zich op het Vrijheidsplein in Gennep voor de Nationale Dodenherdenking. De Barmhartige Samaritaan en recent toegevoegde gedenktekens herinneren aan...