Agenda
Volg ons
Shared Space
 

Autisme bij meisjes en vrouwen

Woensdagavond 10 oktober was er in de Witte Brug in Boxmeer een themabijeenkomst verzorgd door de werkgroep Autisme Land van Cuijk en Maasduinen in Boxmeer. Dit is de regio waar ook de gemeente Gennep bij hoort en zich in herkent.

 

 

Door: Anieta Janssen van GennepNews

 

 

Participerende partijen deze avond waren Aksent, Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk, Team Toegang Gennep, PGZ, MEE, GGZ, Unik en NVA. Deze avond van de werkgroep ging over autisme bij meisjes en vrouwen.

 

 

Themabijeenkomst Autisme bij vrouwen

 

 

Anke van Schooten, GZ psycholoog en programmaleider Autisme GGZ Oost Brabant, ging in op de verschillen tussen autisme bij mannen en vrouwen, diagnostiek en behandeling/begeleiding. Daarnaast vertelt een jonge vrouw over haar persoonlijke ervaringen. De belangstelling voor deze bijeenkomst was groot. De zaal van de Witte brug zat vol met vrouwen in de meerderheid.

 

 

Autisme Spectrum Stoornis

 

 

Tot een aantal jaren geleden werd autisme uitgesplitst in klassiek autisme, Asperger en PDDNOS en voornamelijk geassocieerd met het mannelijk gen; jongens met overduidelijke gedragsproblemen. Tegenwoordig wordt er gesproken over ASS; Autisme Spectrum Stoornis. En worden er zelfs ook meisjes en vrouwen in meegenomen.

 

 

Autisme is geen ziekte, maar een ontwikkelingsstoornis waar mensen mee geboren worden, hun hele leven mee zijn aangemaakt. En rond gaat in erfelijk materiaal.

 

 

Autisme is geen modegrill.

 

 

Terug naar de jaren dertig van de vorige eeuw in de VS; Leo Kanner was de eerste arts die als kinderpsychiater werd aangemerkt. En een studie maakte van een onderzoek met elf jongens met verschijnselen die hij ‘early infantile autism’ (vroegkinderlijk autisme) ging noemen. Het dr. Leo Kannerhuis, Centrum voor Autisme in Nederland , Nijmegen, ontleent hier zijn naam aan.

 

 

Autisme komt steeds meer naar voren door de toenemende complexheid van onze samenleving, de overdoses prikkels en het constant moeten schakelen. Ingrediënten waar mensen met autisme erg slecht op scoren.

 

 

De kenmerken van ASS kunnen op hoofdlijnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën: Moeite met en beperkingen in sociale interacties en communicatie en repetitief (herhaal) gedrag en specifieke, bijna buitensporige interesse voor een bepaald onderwerp (fascinaties) waar uren over gepraat kan worden en dat wordt dan ook gedaan, zonder wederhoor te ervaren of horen. Wat weer problemen in de sociale interacties geeft. Anke van Schooten:

 

 

Alhoewel bovengenoemde kenmerken algemeen zijn blijken jongens externaliserend gedrag en meisjes internaliserend gedrag te vertonen.

 

 

Het eerste is naar buiten toe gericht gedrag van agressiviteit, impulsiviteit, regels overtreden, het zogenaamde ‘acting out’ gedrag tegenover de naar binnen kerende, mijdende, terugtrekkende beweging van internaliserend gedrag. Het zou een reden kunnen zijn waarom autisme bij meisjes en vrouwen zo lang onderbelicht kon blijven.

 

 

Dit zou ook verklaarbaar kunnen zijn uit opvoeding en omgeving: generaliserend worden meisjes en vrouwen meer dan jongens geacht sociaal gedrag te vertonen. En dat doen ze dus ook. Met alle gevolgen van dien.

 

 

De man/vrouw verhouding bij ASS zou 85% tegen 15% zijn, maar die waarden zouden wel eens veel dichter bij elkaar kunnen komen te liggen nu er meer onderzoek naar en duidelijkheid over ASS bij vrouwen komt.

 

 

Veel vrouwen met autisme blijken moeizaam maar totaal onopvallend en niet gediagnostiseerd hun jeugd door te zijn gekomen om als volwassenen zichzelf terug te vinden als weinig multitasking, dat juist van vrouwen verwacht wordt. Ze lopen vast in de complexe wereld van gecombineerde taken als gezin, kinderen, huishouden, werk en sociaal netwerk, waaraan ze geen planning kunnen geven en nog erger: geen plezier aan beleven. Nog erger: angst- en stressgevoelens ontwikkelen.

 

 

Mensen met autisme kunnen bijzonder ontregeld reageren op (plotselinge) veranderingen. Lastig voor henzelf, maar ook voor hun omgeving. Dat is dan ook een belangrijk onderdeel van de behandelingsmethoden: informatie verstrekken en begrip ontwikkelen voor beide partijen met als inzet elkaar beter te kunnen begrijpen en met elkaar omgaan.

 

 

Annemieke Wonders van Zorgverlening PGZ, de autisme specialist in de regio Noord-Brabant en Limburg:

 

 

Wij hanteren het principe van gewoon waar het kan, speciaal waar het moet.

 

 

Net als o.a. Team Toegang van de gemeente Gennep, die hulpverlening kan inzetten, werken ze met de ‘één gezin/één plan’ strategie. Dit om hulpverlening zo minimaal mogelijk versnipperd te laten worden. Anke van Schooten:

 

 

GGZ Boxmeer verwijst naar Rosmalen waar het expertisecentrum voor autisme voor Noord Oost Brabant gevestigd is.

 

 

Niet onbelangrijk voor de kop van Noord Limburg waar Gennep ligt: het Vincent van Gogh Instituut Venray en het Radboudumc Nijmegen hebben ook zulke expertisecentra waarnaar verwezen kan worden.

 

 

Reacties