Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Brandweerkracht vooral vrijwilliger

Op 1 januari 2019 waren in Nederland ruim 28 duizend personen voor de brandweer aan het werk. Daarmee is het brandweerpersoneel bij de veiligheidsregio’s niet verder gestegen. In 2018 was er nog sprake van een lichte toename vergeleken met het jaar ervoor. Dit meldt het CBS.

 

 

Het overgrote deel van brandweerpersoneel bij Brandweer Limburg-Noord bestaat uit vrijwilligers. Dit aandeel is dankzij intensieve werving ongeveer gelijk gebleven.

 

 

De beschikbaarheid van vrijwilligers overdag blijft echter de grootste uitdaging.

 

 

 

 

Het personeelsbestand bestaat vooral uit mensen die deel uitmaken van de operationele dienst van de brandweer, de brandbestrijding en hulpverleningen. Op 1 januari 2019 waren dat landelijk 24,2 duizend personen. Daarvan behoorde 22 procent tot de beroeps- en 78 procent tot de vrijwillige krachten. Het ondersteunend personeel bestond begin dit jaar uit 3,9 duizend personen.

 

 

“Brandpreventie niet in het gedrang”

 

 

Het aandeel brandweervrouwen schommelt al jaren rond de 6 procent. Op 1 januari 2019 waren 1,4 duizend vrouwen werkzaam in de operationele dienst van de brandweer: ruim 300 als beroeps- en 1,1 duizend als vrijwillige kracht. Het aandeel brandweervrouwen loopt uiteen van 8 procent in de veiligheidsregio’s Groningen en Hollands-Midden, tot 4 procent in Gelderland-Zuid.

 

 

Bron en meer informatie: cbs.nl

 

 

Reacties