Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Burgemeesters slaan handen ineen tegen drugsgebruik en -criminaliteit

Gemeente Gennep

Damoclesbeleid

Burgemeesters van Mook, Gennep, Bergen en Venray introduceren gezamenlijk Damoclesbeleid om drugsgerelateerde problemen aan te pakken, met een focus op herstel van openbare orde en veiligheid. Het initiatief omvat maatregelen tegen drugscriminaliteit, preventie en informatieverstrekking aan buurtbewoners.

Op 27 oktober bundelden de burgemeesters van Mook en Middelaar, Gennep, Bergen en Venray hun krachten en zetten ze hun handtekeningen onder een nieuw beleid, het zogenaamde Damoclesbeleid.

 

Dit beleid is bedoeld om de aanpak van drugscriminaliteit te coördineren en de openbare orde en veiligheid te herstellen. Het beleid is afgestemd op de meest recente nationale ontwikkelingen en wet- en regelgeving, wat het tot het meest actuele Damoclesbeleid van Nederland maakt.

 

Het Damoclesbeleid geeft de burgemeesters de bevoegdheid om maatregelen te treffen wanneer er drugs in een pand worden aangetroffen, of als er voorbereidingen worden getroffen voor de teelt of productie van drugs. Interessant om op te merken is dat sinds 1 januari van dit jaar, de burgemeesters ook kunnen optreden bij de aanwezigheid van een hoeveelheid lachgas.

 

Driehoek

 

De driehoek Venray-Gennep, waarbinnen de burgemeesters, de Officier van Justitie en de politiechef van het basisteam Venray-Gennep samenkomen, heeft de aanpak van drugscriminaliteit tot hun hoogste prioriteit verheven.

 

De resultaten van deze gezamenlijke inspanningen zijn merkbaar, met een toename in het aantal aanhoudingen van dealers en een stijging in het aantal ontdekte drugspanden. Deze panden bevinden zich niet alleen in woonwijken, maar ook op industrieterreinen.

 

Maatregelen

 

In Venray alleen al is er sprake van een verontrustende stijging van 100% in druggerelateerde zaken ten opzichte van voorgaande jaren. Naast strafrechtelijke maatregelen, kunnen de burgemeesters ook gebruikmaken van andere instrumenten, zoals het opleggen van dwangsommen aan straatdealers en maatregelen op basis van de Wet Damocles.

 

Het streven is om binnen deze vier gemeenten een uniform beleid te voeren, om verwarring en verschuiving van problemen te voorkomen. Een opvallend onderdeel van dit nieuwe beleid is de verspreiding van informatieve brieven in de directe omgeving van een pand waar een overtreding van de Opiumwet heeft plaatsgevonden. Dit heeft als doel om buurtbewoners te informeren en hen te stimuleren verdachte situaties te melden, ter bevordering van de buurtveiligheid.

 

Het lijkt erop dat drugsgebruik steeds normaler wordt. Het aantal verkeersdeelnemers onder invloed van drugs stijgt, evenals het aantal meldingen van drugs- en drankoverlast. In het afgelopen jaar is er een gemiddelde stijging van 30% geweest in vergelijking met voorgaande jaren.

 

Van links naar rechts op de foto: burgemeesters Manon Pelzer (Bergen), Michiel Uitdehaag (Venray), Willem Gradisen (Mook en Middelaar), Hans Teunissen (Gennep). In het midden achter staat Franc Pommer tussen twee agenten.

 

Verwant

Gennep

Leer levensreddende vaardigheden met de EHBO Cursus Acute Zorg in de gemeente Gennep. Met een breed scala aan onderwerpen en praktijkgerichte training, bereidt deze...

Gemeente Gennep

Het Energielandgoed Wells Meer in Bergen ervaart vertraging door vergunningen en netwerkproblemen, wat leidt tot een verlenging van de intentieverklaring door de Gemeente Gennep....

Gemeente Gennep

Stichting INTOS en gemeente Gennep kampen met €350.000 financiële tegenvaller door gestegen loonkosten en incidentele uitgaven. Spoedvergadering ingelast om oplossingen te bespreken, toekomstige begrotingen...

Regio

Saskia Borgers is geïnstalleerd als dijkgraaf van Waterschap Limburg, met een focus op samenwerking en het verbinden van het waterschap met de samenleving. Ze...