Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

De Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 toont aan dat de fysieke en mentale gezondheid van jongeren in Limburg verslechtert
Pica Mare rookvrij

Gemeente Gennep

Gezondheid jongeren verslechtert

De Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 toont aan dat de fysieke en mentale gezondheid van jongeren in Limburg verslechtert, met een toename van stress, ongezond gedrag en problematisch gebruik van sociale media. De Limburgse GGD’en pleiten voor een integrale aanpak.

De Gezondheidsmonitor Jeugd 2023, uitgevoerd door de Limburgse GGD’en en het RIVM, toont dat jongeren in Limburg steeds negatiever worden over hun gezondheid.

 

Uit het onderzoek, waaraan meer dan 13.000 jongeren deelnamen, blijkt dat zowel de fysieke als de mentale gezondheid van jongeren kwetsbaar blijft. Dit geldt met name na de coronapandemie.

 

Gezondheidsperceptie

 

De cijfers laten zien dat het aantal jongeren dat hun gezondheid als (zeer) goed ervaart, significant is gedaald. In 2015 vond 90% van de ondervraagde leerlingen uit de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs hun gezondheid goed. Deze daling benadrukt de groeiende gezondheidskwetsbaarheid onder jongeren.

 

Stress

 

De mentale gezondheid van jongeren in Limburg is de afgelopen jaren verslechterd. Ze voelen zich minder gelukkig en ervaren meer stress. Stress door school of huiswerk is de grootste stressfactor (36%), gevolgd door de combinatie van diverse verplichtingen (33%). Daarnaast is het pesten, zowel op school als online, toegenomen van 10% in 2019 naar 18% in 2023.

 

Ongezond gedrag

 

Een zorgwekkende trend is de stijging van het aantal jongeren dat vapet. Het aantal wekelijkse vapers in Limburg is 11%, vergeleken met 9% landelijk. Ook het percentage jongeren dat regelmatig sigaretten rookt, is gestegen van 6% in 2019 naar 12% in 2023.

 

Het alcoholgebruik in Limburg blijft hoger dan het landelijke gemiddelde. 33% van de jongeren drinkt alcohol, tegenover 27% landelijk.

 

Sociale media

 

Het risico op problematisch gebruik van sociale media onder jongeren in Limburg is verdubbeld. Dit percentage steeg van 8% in 2021 naar 15% in 2023.

 

Integrale aanpak

 

De Limburgse GGD’en benadrukken dat een integrale aanpak essentieel is om de gezondheid van jongeren te verbeteren. In Zuid-Limburg zijn programma’s zoals Trendbreuk en Kansrijke Start gericht op preventie en ondersteuning van ouders en kinderen in de eerste 1000 levensdagen.

 

In Noord-Limburg richt GGD Limburg-Noord zich met JOGG (gezonde jeugd, gezonde toekomst) en de ketenaanpak Keigezond op het bevorderen van een gezonde leefomgeving voor jongeren.

 

Marjon Hulst, programmamanager van Trendbreuk, onderstreept de noodzaak van een gezamenlijke aanpak:

 

“Voor een gezonde jeugd is de steun en inzet van allerlei partijen nodig. We blijven partijen betrekken die hieraan kunnen bijdragen, inclusief ouders en jongeren zelf.”

 

Gezondheidsmonitor Jeugd

 

De Gezondheidsmonitor Jeugd is een grootschalig onderzoek onder ruim 188.000 jongeren in Nederland, uitgevoerd door alle GGD’en en het RIVM in het najaar van 2023. In Limburg namen ruim 13.000 jongeren deel. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt door lokale en regionale beleidsmakers en het ministerie van VWS om passend beleid te ontwikkelen en te onderbouwen.

 

Zorgwekkende daling vaccinatiegraad

 

Verwant

Gemeente Gennep

Na een periode van stilte treedt de PvdA Gennep weer naar buiten met een nieuw afdelingsbestuur. Dit bestuur heeft de opdracht gekregen om samen...

Gennep

Huismuis in de bibliotheek van Gennep stimuleert spelenderwijs taalontwikkeling bij kinderen. Kom langs en ontdek het plezier van samen leren. Iedereen is welkom bij...

Gemeente Gennep

Defensie bespreekt uitbreidingsplannen voor vliegbasis Volkel en De Peel in het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. Gemeente Gennep uit zorgen over leefomgeving. Meer informatie...

Culthis

Culthis juni 2024 brengt verhalen over 80 jaar vrijheid in Gennep, jonge dichters, ambacht en herinnering. De redactie van Culthis wenst iedereen een mooie...