Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Het kraanschip wordt op dit moment gepositioneerd om de kabels waar het keerschot nog aan vast ligt, door te branden

Regio

Herstelwerkzaamheden stuw Grave

Rijkswaterstaat (RWS) heeft vanmorgen de herstelwerkzaamheden aan de stuw hervat. Op dit moment bevindt het verplaatste keerschot zich aan de achterkant van de stuw, maar het is nog niet losgemaakt en blijft een obstakel vormen. Hierdoor is het op dit moment niet mogelijk om de jukken 7 en 8 terug te plaatsen.

Rijkswaterstaat (RWS) heeft vanmorgen de herstelwerkzaamheden aan de stuw hervat. Op dit moment bevindt het verplaatste keerschot zich aan de achterkant van de stuw, maar het is nog niet losgemaakt en blijft een obstakel vormen. Hierdoor is het op dit moment niet mogelijk om de jukken 7 en 8 terug te plaatsen.

 

Als onderdeel van de herstelwerkzaamheden zal RWS onderwaterinspecties uitvoeren met behulp van onderwatercamera’s om eventuele schade aan de constructie van de stuw te controleren.

 

Voor de meest recente informatie over de waterstanden kunnen geïnteresseerden terecht op waterinfo.rws.nl.

 

Het waterpeil vertoont nog steeds een langzame daling. RWS verzoekt scheepvaart, woonbooteigenaren en jachthavens om de waterstand nauwlettend in de gaten te houden en indien nodig passende maatregelen te nemen.

 

Het keerschot is los

Update 12.45 uur

 

Het verplaatste keerschot is met succes losgemaakt en bevindt zich momenteel op een afstand van ongeveer 100 meter van de stuw op de bodem van de Maas.

 

Er wordt momenteel gewerkt aan het bergen van het keerschot met behulp van een kraanschip. Gelijktijdig is de onderwaterinspectie van start gegaan.

 

De verkregen beelden uit deze inspectie zullen naar verwachting bijdragen aan een snel herstelproces, waardoor de mogelijkheid ontstaat om de jukken spoedig weer terug te plaatsen.

 

Vaarverbod beroeps- en recreatievaart

Update 14:25 uur

 

Ondanks het verwachte goede weer vandaag, is er momenteel een vaarverbod van kracht in dit gebied, zowel voor de beroeps- als recreatievaart. Dit vaarverbod is het gevolg van problemen bij de stuw in Grave. RWS:

 

“We adviseren je om op de hoogte te blijven van de situatie en het vaarverbod strikt te respecteren totdat er verdere informatie beschikbaar is.”

 

Drukverlaging jukken 7 en 8

Update 15:50 uur

 

Om de druk te verlagen in het gat bij de jukken 7 en 8, zullen tijdelijk andere schotten (schuiven) worden getrokken. Deze actie zal resulteren in een versneld dalen van de waterstand, in vergelijking met de afgelopen uren.

 

Na deze stap zal er een poging worden ondernomen om de jukken 7 en 8 te plaatsen, waarna ook de schotten op hun oorspronkelijke posities kunnen worden teruggezet.

 

Rijkswaterstaat laat waterpeil verder zakken

Update 19.05 uur

 

Tot op heden is het nog niet gelukt om de jukken 7 en 8 van de stuw in Grave op hun beoogde positie te plaatsen, vanwege de nog steeds aanhoudende sterke stroming van de Maas door de stuwopening. In reactie hierop heeft Rijkswaterstaat besloten om het waterpeil gecontroleerd verder te laten zakken door het openen van extra schotten van de stuw.

 

Dit betekent dat de waterstand tussen Sambeek en Grave in de komende uren verder kan afnemen tot ongeveer 6 meter boven NAP.

 

De voortdurende daling van de waterstand kan gevolgen hebben voor woonboten en jachthavens gelegen langs de Maas tussen Sambeek en Grave. Eigenaren van woonboten in dit gebied worden momenteel op de hoogte gebracht en geadviseerd om de actuele waterstand nauwlettend te volgen, en indien nodig, passende maatregelen te treffen.

 

Ondanks deze uitdagingen zal Rijkswaterstaat blijven proberen om tegelijkertijd de jukken 7 en 8 van de stuw in de juiste positie te brengen, zolang dit op een veilige wijze kan worden uitgevoerd.

 

De jukken staan

Update 20.50 uur

 

Goed nieuws: Rijkswaterstaat heeft met succes de jukken 7 en 8 op hun beoogde positie geplaatst. Rijkswaterstaat zal nu aanvangen met het plaatsen van de schotten (schuiven) van de jukken, zodat de stuw haar normale functie weer optimaal kan vervullen.

 

De jukken staan

 

Plaatsen van de schotten gelukt

Update 22:05 uur

 

Nog meer goed nieuws: het is gelukt om de schotten succesvol te plaatsen! Hierdoor is het gat gedicht en stroomt er geen water meer uit het stuwpand. Rijkswaterstaat is nu gestart met het vullen van het stuwpand, wat betekent dat de waterstand op de Maas tussen Sambeek en Grave langzaam weer zal gaan stijgen.

 

Waterpeil stuwpand stijgt weer

Update 22:50 uur

 

Met succes zijn de schotten in de jukken geplaatst, wat het gat heeft gedicht en het ongecontroleerde waterverlies vanuit het stuwpand heeft gestopt. Sinds vrijdagochtend 1 september is het waterpeil in het stuwpand tussen Sambeek en Grave geleidelijk gedaald met 1,55 meter, wat resulteert in een huidige waterstand van 6,35 meter.

 

Het normale waterpeil tussen Sambeek en Grave bedraagt 7,90 meter. Momenteel stijgt het waterpeil met een snelheid van ongeveer 8 tot 10 cm per uur.

 

De minimale waterstand waarbij scheepvaart op de Maas mag worden hervat, is 7,60 meter, en naar verwachting zal dit niveau naar alle waarschijnlijkheid bereikt worden op zondagmiddag 3 september. Vanaf dat moment zal scheepvaart hoogstwaarschijnlijk worden toegestaan op de Maas tussen Sambeek en Grave.

 

Bovendien kan het Maas-Waalkanaal vanuit het zuiden (locatie keersluis Heumen) weer open gaan voor scheepvaart zodra het waterpeil van 7,60 meter op de Maas is bereikt.

 

Scheepvaart wordt geadviseerd om de scheepvaartberichtgeving te volgen via vaarweginformatie.nl, aangezien deze informatie leidend is. De actuele waterstand is beschikbaar op waterinfo.rws.nl.

 

Bron en foto’s: rijkswaterstaat.nl

 

Loopt de Maas weer leeg?

 

Verwant

Gemeente Gennep

Een ambitieus project om de flessenhals in de Maas bij Gennep te verbreden, belooft de waterstand bij hoogwater aanzienlijk te verlagen. Met een investering...

Gemeente Gennep

Gennep past regels voor borden in de openbare ruimte aan. Reclameborden aan lichtmasten verdwijnen, posterboxen niet. Elke kern krijgt een plek voor aankondigingen. Nieuwe...

Heijen

De gemeente Gennep biedt de Paardenwei in Heijen tijdelijk ter pacht aan voor begrazing van vee. Geïnteresseerden kunnen zich tot 2 juli 2024 aanmelden...

Ooievaars

Twee ooievaarskuikens in Ottersum zijn geringd en geadopteerd door dorpsgenoten. De ringen, betaald door Nèvan Schoofs en Marja en Jan Peters - Nas, dragen...