Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

LLTB klaar met hennepteelt

Agrarische ondernemers hebben al jaren te maken met onvrijwillig gebruik van hun maïs- of aspergepercelen voor de teelt van hennep door criminelen. Ondanks de coronacrisis gaat de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) ook dit jaar van start met het project Hennepbestrijding buitengebied om een bijdrage te leveren aan het tegengaan en voorkomen van criminaliteit in het buitengebied.

 

 

“Illegale hennepteelt zorgt bij getroffen ondernemers voor veel ergernis, schade en onveiligheid,” vertelt LLTB-voorzitter en portefeuillehouder Léon Faassen.

 

 

Daarom organiseert de LLTB al vele jaren het project ‘Hennepbestrijding buitengebied’. Ook in deze lastige tijden willen we als sector weer onze verantwoordelijkheid nemen en de criminaliteit op preventieve wijze een halt toeroepen.

 

 

Door de actieve inzet van de LLTB, gemeenten, provincie, Openbaar Ministerie en politie worden maïs- en aspergepercelen van deelnemende LLTB-leden vanaf de weg en zo mogelijk vanuit de lucht extra gecontroleerd op de aanwezigheid van hennep. Door deelname kunnen deelnemers zichzelf en hun bedrijf beter beschermen tegen deze vorm van criminaliteit.

 

 

LLTB-leden kunnen aan het project deelnemen door de perceelcoördinaten van hun maïs- of aspergepercelen bij de LLTB op te geven. De ondernemers kunnen vervolgens een oranje baken ophalen en deze op hun perceel plaatsen. Dit baken zorgt voor zichtbaarheid en herkenbaarheid, voor de politie vanaf de grond en vanuit de lucht, maar ook voor mogelijke henneptelers. Daarnaast heeft het baken de signaalfunctie dat op het perceel extra controles plaatsvinden. Ondernemers worden tevens geacht zelf controles uit te voeren en dit bij te houden. Faassen:

 

 

Met dit project willen we voorkomen dat hennepteelt een negatief beeld geeft van de agrarische ondernemer. Ook willen we criminaliteit uit het buitengebied weren. Minder inkomstenverlies voor de agrariërs, maar ook een veiliger gevoel door de dreiging van criminelen uit te sluiten.

 

 

Reacties