Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) start ook dit jaar weer met een actie om hennep in mais- en aspergepercelen op te sporen

Regio

Minder hennepkweek

De LLTB heeft met succes samengewerkt met verschillende instanties, drones en satellietbeelden om illegale hennepteelt in Limburgse mais- en aspergevelden op te sporen, resulterend in verminderde wietteelt. Boeren hebben oranje bakens gebruikt om deel te nemen aan het project, terwijl het publiek wordt aangemoedigd verdachte activiteiten te melden om de pakkans van criminelen te vergroten.

Het LLTB-hennepproject in Limburg is dit jaar succesvol verlopen dankzij een goede samenwerking tussen verschillende partijen.

 

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) heeft samengewerkt met de Provincie Limburg, Politie Limburg en Platform Veilig Ondernemen Limburg (PVO) om de illegale hennepteelt in mais- en aspergevelden in de provincie aan te pakken.

 

Dit jaar is er voor het eerst gebruikgemaakt van satellietbeelden om mogelijke wietteeltlocaties op te sporen voordat drones werden ingezet. Blue Team Intelligence, een extern bedrijf, heeft deze satellietgegevens geanalyseerd en verdachte locaties geïdentificeerd. Vervolgens zijn drones ingezet in augustus en september om de verdachte percelen te controleren. Hoewel ongeveer 150 percelen als ‘verdacht’ waren gemarkeerd op basis van satellietbeelden, is er uiteindelijk slechts op enkele locaties illegale hennepteelt aangetroffen.

 

Tientallen boeren hebben meegewerkt aan het project door perceelgegevens door te geven aan de LLTB en hun velden te markeren met oranje bakens. Hiermee gaven ze aan deel te nemen aan het project en toestemming te geven voor controles op de aanwezigheid van hennep.

 

De inzet van oranje bakens en de samenwerking tussen boeren, de provincie en de politie hebben de afgelopen jaren geleid tot een afname van het aantal gevonden wietplanten. Desondanks blijft wietteelt op landbouwpercelen een probleem dat niet door de agrarische sector alleen kan worden opgelost. Daarom is het project voortgezet en zijn nieuwe methoden, zoals het gebruik van satellietgegevens, toegevoegd om de wietteelt op te sporen. Deze aanpak heeft geleid tot efficiëntere inzet van drones.

 

De samenwerking tussen verschillende partijen heeft de pakkans voor criminelen vergroot en illegale hennepteelt minder aantrekkelijk gemaakt. Het is belangrijk dat mensen in het buitengebied verdachte situaties blijven melden, zoals auto’s die ’s nachts over percelen rijden, dumping van (drugs)afval en andere verdachte activiteiten, door 112 te bellen.

 

Samenwerking en alertheid zijn essentieel om criminaliteit op het platteland tegen te gaan.

 

Verwant

Gennep

Veiligheidsregio Limburg-Noord blust met succes de denkbeeldige Wild Fire tijdens een grootschalige oefenweek, waarbij Defensie cruciale bijstand verleent. Het uitgebreide scenario omvatte natuurbranden, luchtvaartincidenten...

Regio

Op 6 november 2023 overleed oud-gouverneur Van Voorst tot Voorst, bekend om zijn integriteit en diplomatie. Zijn inzet voor Limburg en internationale samenwerking wordt...

Milsbeek

Faunapassages op de N271 in Limburg verhogen de veiligheid voor dieren en weggebruikers, in een samenwerking tussen de provincie, Natuurmonumenten, en Vereniging Das en...

Regio

De Provincie Limburg heeft recentelijk grondwaterstanden op hun website gepubliceerd, waardoor geïnteresseerden nu gemakkelijk de gegevens kunnen bekijken. Verschillende meetnetten worden gebruikt om de...