Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Harrie Smeets brengt zegen op Sacramentsdag in Gennep

Regio

Ontslag Bisschop Harrie Smeets

Op 10 augustus 2023 heeft paus Franciscus het ontslag van Bisschop Harrie Smeets als bisschop van Roermond geaccepteerd, nadat de bisschop zijn ontslag had aangeboden vanwege zijn gezondheidstoestand. Smeets is niet langer in staat om zijn ambt uit te oefenen vanwege zijn ernstige ziekte.

Op 10 augustus 2023 heeft paus Franciscus het ontslag van Bisschop Harrie Smeets als bisschop van Roermond geaccepteerd, nadat de bisschop zijn ontslag had aangeboden vanwege zijn gezondheidstoestand.

 

Harrie Smeets, die de titel van oud-bisschop van Roermond draagt, is niet langer in staat om zijn ambt als diocesaan bisschop uit te oefenen vanwege zijn ernstige ziekte. Dit nieuws markeert het einde van een tijdperk en werpt de focus op de toekomstige opvolging en leiding van het bisdom.

 

Harrie Smeets, die op 10 oktober 2018 werd benoemd tot bisschop van Roermond en op 8 december van dat jaar werd gewijd, speelde een belangrijke rol in het bisdom. Echter, de zomer van 2021 bracht een onverwachte wending toen bij hem een hersentumor werd ontdekt. Ondanks de inspanningen voor behandeling, bleek aan het begin van dit jaar dat verdere behandeling niet mogelijk was.

 

Behandeling bisschop Harrie Smeets gestaakt

 

Het bisdom Roermond bevindt zich nu in een overgangsfase, waarbij de bisschopszetel vacant is. Het bisdom heeft al stappen ondernomen om de continuïteit van leiderschap te waarborgen. Harrie Smeets wordt opgevolgd door René Maessen, die is gekozen als diocesaan administrator en het bisdom zal besturen totdat een nieuwe diocesane bisschop wordt benoemd door de paus.

 

De opvolgingsprocedure om een nieuwe bisschop te kiezen is formeel in gang gezet. Het kathedraal kapittel, dat fungeert als belangrijk adviesorgaan voor de bisschop, zal zich buigen over een lijst met mogelijke bisschopskandidaten. Deze lijst, bekend als ’terna’, zal worden gedeeld met de bisschoppenconferentie en de pauselijke nuntius, die eventueel andere kandidaten kunnen toevoegen. Na een grondige evaluatie zal de paus de nieuwe diocesane bisschop van Roermond kiezen en benoemen.

 

De ‘vacatio sedis’, ofwel de vacante zetel, heeft enkele gevolgen voor de structuur van het bisdom. De vicarissen verliezen hun ambt, maar kunnen worden gedelegeerd voor specifieke taken door de diocesaan administrator. Het kapittel en andere organen binnen het bisdom hebben beperkte bevoegdheden om besluiten te nemen die het gewone beheer en bestuur overstijgen, om het welzijn van het bisdom en de toekomstige bisschop te waarborgen.

 

Bisschop Harrie Smeets heeft gedurende zijn tijd als bisschop veel betekend voor het bisdom Roermond en wordt gewaardeerd om zijn inzet. De toekomst van het bisdom ligt nu in handen van degenen die belast zijn met het kiezen van een waardige opvolger die het werk van Smeets kan voortzetten en het bisdom kan leiden in de volgende fase van zijn ontwikkeling.

 

Verwant

Regio

Limburg ontvangt opnieuw € 24 miljoen Europese subsidie voor de verduurzaming van binnenhavens Stein en Maastricht. Dit is de vierde ronde van het Rhombus-project....

Column

Lokale wethouders in Nederland, zoals in Gennep, klagen over grote bezuinigingen opgelegd door de landelijke politiek, ondanks dat hun eigen partijen hiervoor verantwoordelijk zijn....

Gennep

Deze zomer brengt de expositie Mächtig und Stark de geschiedenis van Gennep tot leven in museum Het Petershuis. Met unieke kaarten, tekeningen en objecten...

Heijen

Zondag 7 juli verzorgen Cheers en Zippless een spectaculair concert in D’n Toomp, Heijen. Mis deze muzikale avond niet en kom genieten van topkwaliteit...