Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

overstromingsbestendigheid
Hoogwater Heijen foto Guido Molmans

Regio

Overstromingsbestendigheid

Wetenschappers en deskundigen uit België, Duitsland en Nederland hebben via het Interregproject EMFloodResilience de overstromingsbestendigheid van Limburg onderzocht.

Na de verwoestende wateroverlast van 2021 hebben wetenschappers en deskundigen uit België, Duitsland en Nederland de handen ineengeslagen om te onderzoeken hoe overstromingsbestendigheid schade bij natuurrampen zoals overstromingen kan worden beperkt.

 

Het Interregproject EMFloodResilience bracht twaalf organisaties samen om de ‘overstromingsbestendigheid’ van de regio te analyseren. De resultaten van dit ambitieuze project werden afgelopen week in Luik gepresenteerd.

 

Waarnemend dijkgraaf Lambert Verheijen van het Waterschap Limburg benadrukt het belang van het project:

 

“De bedoeling van dit project was een basis te leggen voor schadebeperking bij een volgende overstroming. Wat we uiteindelijk willen is dat de inwoners in onze werkgebieden in Duitsland, België en Nederland zo vroeg mogelijk gewaarschuwd worden als er wateroverlast dreigt.”

 

Betrouwbaarheid

 

Een cruciaal aspect van het onderzoek richtte zich op de betrouwbaarheid van neerslagvoorspellingen. Het KNMI, een partner in het project, heeft historische neerslaggegevens gebruikt om de onzekerheid bij voorspellingen te verkleinen.

 

Het blijkt dat de betrouwbaarheid van regenradarstations kan worden verbeterd door verstoringen, zoals regendruppels en nabijgelegen windmolens, aan te pakken. Uniforme meetgegevens en evaluatiemethoden in alle drie landen werden ook benadrukt als essentieel voor effectieve waarschuwingssystemen.

 

Schadeanalyse

 

Onderzoeksinstituten zoals de Universiteit van Luik, RWTH Aken en TU Delft hebben de schade door rommel in rivieren onderzocht. Hieruit bleek dat natuurlijk materiaal, zoals boomstammen, evenveel schade veroorzaakt als door de mens gemaakt materiaal, waaronder auto’s en meubilair.

 

Het belang van oeverbeplanting werd benadrukt door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in België, met suggesties voor geschikte beplanting, zelfs op plaatsen waar bossen kunnen worden aangelegd.

 

Rijkswaterstaat heeft zich gericht op het begrijpen van stromingsveranderingen in de Maas bij hoogwater, terwijl het Wasserverband Eifel-Rur (WVER) de waterstand in stuwmeren analyseerde en extra meetpunten identificeerde. Deze gegevens zijn van onschatbare waarde bij het ontwikkelen van een toekomstig early warning systeem.

 

Samenwerking

 

Met een budget van vijf miljoen euro, waarvan 4,5 miljoen afkomstig was van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO), heeft Waterschap Limburg als coördinator meer dan de helft van de 35 projecten begeleid.

 

Het project heeft niet alleen tastbare resultaten opgeleverd, maar ook de basis gelegd voor verdere samenwerking en uitwerking van projecten. Dijkgraaf Verheijen concludeert:

 

“De toekomst is nog niet voorspelbaar genoeg. Maar dat er een vervolg moet komen, staat voor mij vast.” In 2024 zal duidelijk worden hoe deze waardevolle samenwerking verder wordt uitgebouwd.

 

Foto: Guido Molmans

 

Verwant

Gennep

Het Jenaplanonderwijs viert haar 100-jarig bestaan met festiviteiten in het hele land. Metameer in Boxmeer viert trots haar zilveren jubileum met een Meet &...

Gennep

Genneps Vocaal Ensemble bereidt zich voor op een groot(s) concert op 12 mei, na maanden van repetities. Sopraan Fenna Ograjensek en bariton Sef Thissen...

Gennep

Inwoners van Gennep en de ZwembadCoalitie blijven strijden voor behoud van zwembad Pica Mare. Maandelijkse acties gepland na stilte gemeentehuis. Sluiting zou verregaande gevolgen...

Gennep

De tweede informatiebijeenkomst over De Houtkade in Gennep presenteert het aangescherpte plan, gebaseerd op feedback van de eerste bijeenkomst en online enquêtes. Op 16...