Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Maaslijn
Maaslijn

Regio

Rijk weigert extra kosten Maaslijn

Provincie Limburg en Rijk botsen over kosten Maaslijn. Limburg vraagt om volledige financiering, maar het ministerie weigert extra geld. Ondanks vertragingen en oplopende kosten blijft impasse bestaan. Meer informatie op Gennep.News.

In politiek Limburg rommelt het flink rondom de financiering van de Maaslijn. Het lijkt erop dat de strijd tussen de provincie en het Rijk alleen maar verder escaleert.

 

Het college van Gedeputeerde Staten van Limburg heeft keer op keer geprobeerd tot een overeenkomst te komen met de demissionaire minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, maar zonder succes.

 

“Als het om een treinverbinding tussen Amsterdam en Haarlem ging, was het allang gefikst!”

 

Zo klinkt het gefrustreerd vanuit Limburg.

 

Maaslijn

 

Het vernieuwingsproject van de treinverbinding tussen Roermond en Nijmegen, beter bekend als de Maaslijn, zou eigenlijk eind 2027 afgerond moeten zijn. Door diverse vertragingen, waaronder een tekort aan materieel als gevolg van de oorlog in Oekraïne, blijven de kosten maar stijgen.

 

Vorig jaar werden de totale kosten van het project geschat op 358 miljoen euro, een flinke stijging van maar liefst 12 miljoen euro in vergelijking met eerdere ramingen.

 

De extra kosten zouden oorspronkelijk verdeeld worden tussen de provincie en het Rijk. Limburg drong aan op volledige financiering door het Rijk. Provinciale Staten smeekten het college om hierover in gesprek te gaan met het ministerie.

 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat lijkt echter geen millimeter te willen wijken. Volgens hen is er simpelweg geen financiële ruimte voor extra inspanningen voor het project Maaslijn, zoals door Limburg gehoopt.

 

Het college van Limburg laat weten vastberaden te blijven en hoopt dat er na de vorming van een nieuw kabinet alsnog mogelijkheden ontstaan om tot een oplossing te komen voor de financiering van de Maaslijn.

 

Verwant

Gemeente Gennep

In Noord-Limburg zijn bijna 20 kilometer heggen hersteld en nieuw geplant door gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar. Dit herstelproject draagt bij aan...

Gennep

De gemeenteraad van Gennep overweegt een grootschalig plan voor de ontwikkeling van de Maaskemp, met o.a. een jachthaven en strandjes. Fractievoorzitter Joy Hillebrand van...

Gennep

Paul Wessels, D66-icoon uit Gennep, overleed op 78-jarige leeftijd. Zijn toewijding aan politiek en gemeenschap was ongeëvenaard, met een blijvende erfenis in de harten...

Gemeente Gennep

Gennep ligt op schema met het huisvesten van statushouders, met vijftien mensen in de eerste drie maanden van 2024. Landelijk gezien blijft de opvang...