Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

faunaschade bevers Niers Gennep

Regio

Subsidieregels preventie faunaschade

De Provincie Limburg heeft nieuwe subsidieregels gepubliceerd voor het voorkomen van faunaschade in 2023. Deze regels zijn bedoeld om schade aan landbouwgewassen of vee, veroorzaakt door in het wild levende beschermde diersoorten te voorkomen. Meer informatie op Gennep.News.

De Provincie Limburg heeft nieuwe subsidieregels gepubliceerd voor het voorkomen van faunaschade in 2023. Deze regels zijn bedoeld om schade aan landbouwgewassen of vee, veroorzaakt door in het wild levende beschermde diersoorten te voorkomen.

 

De regels gelden voor grondeigenaren, grondgebruikers, wildbeheereenheden, faunabeheereenheden, terreinbeheerders en coördinerende organisaties. Een duurzame preventieve maatregel en/of middel moet zich richten op de provincie Limburg en ten minste vijf jaar na de subsidievaststelling worden beheerd en onderhouden.

 

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 80% van de totale subsidiabele projectkosten, met een maximum van €10.000 voor individuele grondgebruikers of grondeigenaren. Een aanvraag kan worden ingediend vanaf 15 maart 2023 en moet uiterlijk op 21 december 2023 zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 

Verwant

Gennep

In Gennep hebben ze iets speciaals: een bruisende gemeenschap van roeken. Onlangs vond er een bijeenkomst plaats georganiseerd door de gemeente Gennep om het...

Gemeente Gennep

De gemeente Gennep en omliggende gebieden moeten extra alert zijn vanwege de droogte en het verhoogde risico op natuurbranden. Met het oog op de...

Gennep

Het is weer tijd voor de avondwandelingen tussen Maas en Niers! Deze wandelingen bieden wandelliefhebbers de mogelijkheid om samen met anderen de prachtige gemeente...

Regio

Een grote heidebrand in Nationaal Park De Maasduinen in Limburg is grotendeels onder controle, volgens de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Hoewel de brandweer nog wat tijd...