Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

faunaschade bevers Niers Gennep

Regio

Subsidieregels preventie faunaschade

De Provincie Limburg heeft nieuwe subsidieregels gepubliceerd voor het voorkomen van faunaschade in 2023. Deze regels zijn bedoeld om schade aan landbouwgewassen of vee, veroorzaakt door in het wild levende beschermde diersoorten te voorkomen. Meer informatie op Gennep.News.

De Provincie Limburg heeft nieuwe subsidieregels gepubliceerd voor het voorkomen van faunaschade in 2023. Deze regels zijn bedoeld om schade aan landbouwgewassen of vee, veroorzaakt door in het wild levende beschermde diersoorten te voorkomen.

 

De regels gelden voor grondeigenaren, grondgebruikers, wildbeheereenheden, faunabeheereenheden, terreinbeheerders en coördinerende organisaties. Een duurzame preventieve maatregel en/of middel moet zich richten op de provincie Limburg en ten minste vijf jaar na de subsidievaststelling worden beheerd en onderhouden.

 

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 80% van de totale subsidiabele projectkosten, met een maximum van €10.000 voor individuele grondgebruikers of grondeigenaren. Een aanvraag kan worden ingediend vanaf 15 maart 2023 en moet uiterlijk op 21 december 2023 zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 

Verwant

Gemeente Gennep

Blauwtong is teruggekeerd in de gemeente Gennep, met drie meldingen van besmettingen in Milsbeek, Ottersum en Heijen. Schapenboeren en dierenartsen maken zich grote zorgen...

Regio

Limburg ontvangt opnieuw € 24 miljoen Europese subsidie voor de verduurzaming van binnenhavens Stein en Maastricht. Dit is de vierde ronde van het Rhombus-project....

Regio

Provincie Limburg investeert 3,6 miljoen euro om kleine en micro MKB-bedrijven en bedrijventerreinen te helpen verduurzamen. Deze steun is bedoeld om hen te ontlasten...

Regio

Op woensdag 24 juli om 10.00 uur kunnen kinderen deelnemen aan een educatieve bijenwandeling vanaf Boscafé Het Rimpelt in Afferden. Ontdek de prachtige natuur...