Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Top van Limburg op de kaart

De gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar gaan weer samen aan de slag. Deze samenwerking wordt de Regiovisie BGMM (Bergen, Gennep, Mook en Middelaar) genoemd. Samen willen ze deze landelijke regio nóg aantrekkelijker maken voor bewoners, ondernemers, organisaties en toeristen.

 

 

Regiovisie BGMM

 

 

In 2010 is de Regiovisie BGMM van start gegaan. Inmiddels zijn enkele projecten succesvol gerealiseerd. Het ondernemersinitiatief Smaakparels is ontstaan, er is een loswal in Gennep aangelegd, een toegangsroute naar het bezoekerscentrum Reindersmeer gerealiseerd, pleisterplaatsen langs de N271 aangelegd en er is ingezet op de totstandkoming van de Mosaïque in Nieuw Bergen.

 

 

n271

 

Deze mooie projecten zijn gerealiseerd, doordat de drie gemeenten in de Top van Limburg een gezamenlijke focus in hun plannen en ambities hebben aangebracht. De drie gemeenten willen op die manier voorkomen dat de regio achterop raakt ten opzichte van andere regio’s. Samen stemmen ze ideeën, wensen en projecten op elkaar af. Ook hebben ze samen een sterkere positie aan de onderhandelingstafel bij andere overheden en private partijen.

 

 

Een nieuw begin

 

 

De Regiovisie BGMM heeft een tijdje op een laag pitje gestaan, maar nu is de samenwerking weer voortvarend opgepakt. Het startschot werd gegeven op 16 februari 2017 met een themabijeenkomst recreatie en toerisme in Aijen. Ondernemers, onderwijs, overheid en andere organisaties waren aanwezig. Talrijke ideeën en suggesties passeerden de revue. Zo ontstond het idee om een Maasduinenpas met aantrekkelijke kortingen voor de regio te lanceren en bronwater uit de Sint-Jansberg te verkopen als streekproduct.

 

 

Ondernemersbijeenkomst

 

 

In juni heeft een kleine ondernemersbijeenkomst in Ottersum plaatsgevonden. Twan Thijssen, salesmanager bij Roepaen, heeft zijn idee voor een rondreizend Smaakfestival in het laagseizoen in de regio gepresenteerd. De andere deelnemers reageerden enthousiast. Nikolien van Isterdael van het Routebureau Noord- en Midden-Limburg presenteerde het idee om Toeristische Overstap Punten (TOP’s ) in de regio te introduceren.

 

Er zijn TOP’s en pleisterplaatsen in de regio, maar daar zit geen eenheid in. Het idee is om op zoek te gaan naar een manier om de herkenbaarheid en eenheid van de TOP’s te vergroten.

 

 

Bloemenlinten

 

 

De drie gemeenten zijn weer bezig met het maken van plannen en het uitvoeren van projecten in de regio. De gemeenten focussen zich op de korte termijn bijvoorbeeld op het verbeteren en beleefbaar maken van routes, het realiseren van Maasstrandjes en het verbinden van cultuurhistorische plekken.

 

 

Een voorbeeld zijn de ingezaaide natuurlijke bloemenlinten.

 

 

Op meerdere locaties in de Top van Limburg zijn langs fietsroutes de bermen verfraaid met een keur aan bloemen. In de komende jaren breiden de gemeenten in samenwerking met inwoners en agrariërs dit aanbod verder uit.

 

 

Organisatie

 

 

De drie gemeenten werken zowel bestuurlijk als ambtelijk samen binnen de Regiovisie BGMM. De stuurgroep bestaat uit wethouders van de drie gemeenten en bepaalt de koers van de Regiovisie BGMM voor de toekomst. De ambtelijke werkgroep ondersteunt de stuurgroep bij de uitwerking hiervan. Een projectbureau dat bestaat uit een projectleider, een adviseur en een projectsecretaris, ondersteunt de drie gemeenten.

 

 

Doe je mee?

 

 

Om de Regiovisie BGMM tot een succes te maken is het noodzakelijk dat partijen uit de regio samen aan de slag gaan. Heb je ideeën om de regio nog beter op de kaart te zetten? Of wil je weten welke samenwerking mogelijk is? Neem dan contact op met de projectsecretaris, mevrouw Visser, via j.visser@bergen.nl.

 

 

(Bron: Regiovisie BGMM nieuwsbrief juli 2017, Gemeente Mook en Middelaar)

 

 

Reacties