Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Nieuws

UNESCO erkent biosfeergebied Maasheggen

Het Maasheggengebied in Noord-Brabant, aan de andere kant van de Maasbrug bij Gennep, heeft woensdag een plek gekregen op de lijst met erkende biosfeergebieden van UNESCO. Het cultuurlandschap is het tweede gebied in Nederland met deze erkenning, nadat het Waddengebied die status in 1986 al kreeg.

 

 

Maasheggen

 

 

De Maasheggen is het grootste heggenlandschap en oudste cultuurlandschap van Nederland. Het gebied omvat circa 275 kilometer heggen op een oppervlakte van ongeveer 2.000 hectare. In grote delen van het gebied is het heggenlandschap nog ouder dan de oudste wegen, zelfs die uit de Romeinse tijd. Karakteristiek is de verdeling van het landschap met onder meer weides, poelen en knotbomen, door meidoornheggen.

 

 

https://twitter.com/BoswachterWes/status/1022094558459568130

 

 

Heggenvlechten

 

 

De in elkaar vervlochten meidoorns dienen al honderden jaren als natuurlijke hekwerken om vee binnen de perken te houden. Het vlechten van heggen is ook vandaag de dag nog een springlevende traditie.

 

 

UNESCO

 

 

 

 

Biosfeergebieden van Unesco zijn geen natuurgebieden die de mens met rust moet laten. De status biedt kans om het Maasheggengebied verder duurzaam te ontwikkelen.

 

 

Reageert voorzitter Andrée van Es van UNESCO Nederland op de erkenning. Wereldwijd staan er ruim 650 biosfeergebieden op de lijst van Unesco.

 

 

De toekenning van de biosfeerstatus is ook ondersteund door de gemeenten Boxmeer en Cuijk, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, waterschap Aa en Maas, SlaBoX, ZLTO en provincie Noord-Brabant.

 

 

 

 

Meer info op maasheggenunesco.com,

 

 

Verwant

Ven-Zelderheide

De natuur in de Zeldersche Driessen staat onder druk door verschillende factoren, waaronder een te hoge stikstofbelasting, droogte en een gebrek aan rivierdynamiek. Dit...

Lob van Gennep

De verplaatsing van de voetbalvelden van Achates komt steeds dichterbij. Lob van Gennep heeft samen met de gemeente Gennep, voetbalvereniging Achates en betrokken grondeigenaren...

Gennep

Ben jij geïnteresseerd in de natuur in jouw omgeving en wil je er graag meer over leren? Dan is de natuurbelevingscursus (NBC) van IVN...

Gennep

Op maandagavond 20 maart 2023 vond er in de raadzaal van Gennep een raadsinformatiebijeenkomst plaats over de gebiedsontwikkeling Maaskemp. De bijeenkomst werd goed bezocht...