Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Peter Gommans ganzen en ooievaars bij de Niers in Ottersum

Gemeente Gennep

Verrijk het Limburgse landschap

Het landschap in Limburg is niet alleen belangrijk voor onze economie, maar ook voor de natuur en ons welzijn. We hebben een prachtig landschap met vijf sterren, maar er zijn manieren om het nog mooier te maken. De Provincie Limburg gaat door met het stimuleren van voedselbossen en oude landschapselementen, zoals houtwallen, heggen en poelen.

Het landschap in Limburg is niet alleen belangrijk voor onze economie, maar ook voor de natuur en ons welzijn. We hebben een prachtig landschap met vijf sterren, maar er zijn manieren om het nog mooier te maken. De Provincie Limburg gaat door met het stimuleren van voedselbossen en oude landschapselementen, zoals houtwallen, heggen en poelen.

 

Voedselbossen

 

In 2022 werd een regeling geopend voor voedselbossen. In deze speciale bossen groeien planten met eetbare vruchten, bonen en knollen. Andere planten helpen deze eetbare planten groeien. Alleen planten die meerdere jaren kunnen leven, worden gebruikt. In voedselbossen vermijden we mest en bestrijdingsmiddelen, zodat het een duurzame manier van landbouw is. Er is 500.000 euro extra beschikbaar gesteld voor deze goede manier van boeren. Een voedselbos moet minstens 0,5 hectare groot zijn.

 

Landschapselementen

 

Het herstellen, aanleggen en onderhouden van oude elementen in het landschap is niet alleen goed voor de schoonheid van Limburg. Het helpt ook ons klimaat en milieu. Naast houtwallen, heggen en poelen kunnen ook lanen, bomenrijen, struikgewas en historische waterpartijen subsidie krijgen. Dit is een vervolg op eerdere initiatieven. Er is nu 450.000 euro beschikbaar. Niet alleen overheden, maar ook verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen.

 

Aanvragen

 

Gedeputeerde Léon Faassen, verantwoordelijk voor het plattelandsgebied, is enthousiast over de plannen.

 

“Voedselbossen zijn nieuw in de landbouw. Ik ben benieuwd naar de resultaten van deze duurzame ideeën. Oude landschapselementen laten zien hoe rijk de geschiedenis van Limburg is. Deze regeling helpt ons Limburgse landschap, dat zo waardevol voor ons is, op twee manieren.”

 

Vanaf 15 augustus kun je een aanvraag indienen. Je hebt tot 1 oktober 2024 de tijd. Kijk hier voor de details van de ‘nadere subsidieregels landschapselementen en voedselbossen 2023-2024’.

 

Foto: Peter Gommans

 

Verwant

Gemeente Gennep

Blauwtong is teruggekeerd in de gemeente Gennep, met drie meldingen van besmettingen in Milsbeek, Ottersum en Heijen. Schapenboeren en dierenartsen maken zich grote zorgen...

Regio

Limburg ontvangt opnieuw € 24 miljoen Europese subsidie voor de verduurzaming van binnenhavens Stein en Maastricht. Dit is de vierde ronde van het Rhombus-project....

Regio

Provincie Limburg investeert 3,6 miljoen euro om kleine en micro MKB-bedrijven en bedrijventerreinen te helpen verduurzamen. Deze steun is bedoeld om hen te ontlasten...

Gemeente Gennep

Het Maasheggen-project in Noord-Limburg vordert goed. Er is een nieuwe projectleider, vergunningen worden aangevraagd en er zijn al kilometers heggen aangelegd. Ondanks enkele vertragingen...