Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

F-35 belevingsvluchten

Regio

Zorgen om gevolgen F-35 vluchten

Het onderzoeksbureau Invior heeft een rapport gepubliceerd omtrent de gevolgen van vluchten met het F-35 gevechtsvliegtuig. Kijk voor meer informatie op Gennep.News.

Het onderzoeksbureau Invior heeft een rapport gepubliceerd naar aanleiding van een enquête onder bewoners rond de voormalige Vliegbasis De Peel over hun zorgen omtrent de gevolgen van vluchten met het F-35 gevechtsvliegtuig.

 

 

Vliegbasis De Peel is een voormalige Nederlandse vliegbasis met een reserve-status gelegen in de Peelregio op de grens van Oost-Brabant en Limburg, in de gemeente Venray. Meer dan 5.200 mensen hebben gereageerd op de enquête na de F-35 belevingsvluchten op 18 oktober 2022.

 

 

Uit het onderzoeksrapport bleek dat er vooral zorgen waren over geluidhinder, het milieu en de gezondheid. De reacties van de respondenten waren uiteenlopend, van “wat een kabaal” tot “viel me erg mee. Niet storend”.

 

 

Rond de 1.700 mensen gaven aan hevige hinder te ondervinden. Ondanks deze zorgen, lieten veel respondenten weten dat ze het wel belangrijk vonden dat Nederland bijdraagt aan de internationale veiligheid en de meerderheid was het ermee eens dat Defensie nodig is om Nederland te beschermen.

 

 

Defensie heeft het belevingsonderzoek gedaan om inzicht te krijgen in hoe omwonenden de F-35-vliegbewegingen ervaren en om te bepalen in welke mate de vluchten van invloed zijn op het dagelijks leven. De resultaten van het onderzoek zullen op 15 december besproken worden tijdens de vergadering van de Commissie Voorlichting en Milieu.

 

 

Bron en meer informatie: defensie.nl

 

 

Verwant