Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Acute Zorg Post Zorgpremies

Regio

“Zorgpremies schieten de lucht in”

Zorgpremies in Limburg stijgen in 2024 met 8,4%, aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde van 6,3%, volgens de Datamonitor Zorgverzekeringen 2024. Minder Limburgers verhogen hun eigen risico, maar meer kiezen voor aanvullende verzekeringen, wat de stijging in de premies verklaart.

Uit de Datamonitor Zorgverzekeringen 2024 van Geld.nl blijkt dat Limburgers een flinke klap in hun portemonnee te verwerken krijgen, met een verbluffende stijging van maar liefst 8,4 procent in hun zorgpremies vergeleken met het voorgaande jaar. Terwijl de rest van Nederland zich ‘slechts’ bekommert om een stijging van 6,3 procent, zijn het de inwoners van het zuiden die de rekening gepresenteerd krijgen.

 

Eigen risico

 

De keuzes die Limburgers maken met betrekking tot hun eigen risico blijken een cruciale rol te spelen. In 2024 koos een beduidend kleiner percentage Limburgers ervoor hun eigen risico te verhogen dan in het voorgaande jaar. Waar in 2023 nog ruim 40 procent dit risico nam, daalde dat aantal naar slechts 27,63 procent in 2024. “Een opmerkelijke verschuiving,” merkt Amanda Bulthuis, expert geld en verzekeringen bij Geld.nl op.

 

“Het lijkt erop dat Limburgers bereid zijn iets meer premie te betalen om het risico van hogere kosten bij zorg uit de basisverzekering te vermijden.”

 

Extra’s

 

Een andere opvallende ontwikkeling is de toename van het aantal Limburgers dat kiest voor aanvullende verzekeringen. In 2024 koos meer dan 61 procent van de Limburgers die via Geld.nl overstapten voor één of meerdere aanvullende verzekeringen. Dit is een significante stijging ten opzichte van het voorgaande jaar, waarin slechts 57 procent deze keuze maakte. Bulthuis:

 

“Het lijkt erop dat Limburgers niet alleen voorzichtig zijn met hun eigen risico, maar ook meer waarde hechten aan aanvullende dekkingen.”

 

Druk

 

De gevolgen van deze keuzes laten hun sporen na in de portemonnees van Limburgers. In 2024 betalen zij gemiddeld €158,85 per maand voor hun zorgverzekering, terwijl dit in 2023 nog €146,40 was. Hiermee is Limburg niet langer de goedkoopste provincie op het gebied van zorgpremies. Bulthuis:

 

“Het lijkt erop dat Limburgers bereid zijn te investeren in meer zekerheid en extra dekkingen, zelfs als dat betekent dat ze een hogere premie moeten betalen.”

 

De Limburgse zorgpremiestijging zet de discussie over de betaalbaarheid van zorgverzekeringen in Nederland voort. Terwijl de rest van het land zich afvraagt of deze trend zich zal voortzetten, blijven Limburgers zich afvragen of ze bereid zijn de prijs te betalen voor een geruststellende zekerheid in onzekere tijden.

 

Regioplannen Integraal Zorgakkoord

 

Verwant

Regio

Limburgers en andere landbouwprovincies zijn voor versoepeling van stikstofregels, terwijl stedelijke gebieden strengere regelgeving wensen. Woonomgeving en opleidingsniveau spelen een rol bij deze opvattingen....

Gemeente Gennep

De Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 toont aan dat de fysieke en mentale gezondheid van jongeren in Limburg verslechtert, met een toename van stress, ongezond gedrag...

Gemeente Gennep

Op 21 mei 2024 ging de campagne IkSwitch.nu van start in Gennep, met wethouder Frank Pubben en Leontien van Moorsel die het startschot gaven....

Gennep

Het Maasheggenlandschap in Limburg en Brabant, oudste cultuurlandschap van Nederland, wordt gekenmerkt door heggen, weides en oude bomen. Gertjan Sengers en Marius Grutters delen...