Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Eerste stappen richting sportraad

In november 2019 hebben ruim 30 enthousiaste sport- en beweegorganisatie het Gennepse Sportakkoord ondertekend. Een van de acties uit het sportakkoord was het oprichten van een sportraad in gemeente Gennep.

 

 

Met deze sportraad willen de partners van het sportakkoord een gewaardeerde gesprekspartner worden van de gemeente en maatschappelijke organisaties. Zo kunnen zij meewerken aan de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk sportbeleid bij maatschappelijke vraagstukken.

 

 

De afgelopen periode is een werkgroep onder begeleiding van Johan Vermeulen (procesbegeleider vanuit NOC*NSF) aan de slag gegaan met het bepalen van de richting en het samenstellen van wenselijke expertise binnen de Gennepse Sportraad.

 

 

We willen het voor alle inwoners van gemeente Gennep mogelijk maken om met plezier te gaan en blijven sporten en bewegen.

 

 

Sportraad

 

 

Een sportraad is niet alleen van de initiatiefnemers. De sportraad is er voor iedereen die iets heeft met sport en bewegen in gemeente Gennep. De werkgroep presenteert jullie graag een voorstel en de nog te nemen stappen tot definitieve vorming van de sportraad, waarin ze naast de sport ook graag onderwijs en zorg/welzijn vertegenwoordigd zien. Daarom roept de werkgroep naast alleen de sport- en/of beweegaanbieders ook nadrukkelijk andere partijen (bijv. onderwijs en zorg/welzijn) op om naar het online sportcafé op maandag 2 november van 19.30 tot 21.00 uur te komen.

 

 

Kijk voor meer informatie of aanmelden op gennepdoetmee.nl (klik!).

 

 

Reacties