Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gennep

Vitesse ’08 gaat aanleg kunstgrasveld afronden

Kort na de zomer van 2016 besloot SV Vitesse ’08 tot de aanleg van een kunstgrasveld op haar hoofdveld op sportterrein De Heijkuul te Gennep. Kort voor het invullen van de toplaag met een rubber infill-materiaal ontstond onzekerheid omtrent eventuele risico’s voor de gezondheid van dit materiaal. Dit vooral n.a.v. een uitzending begin oktober 2016 van het TV-programma Zembla waarin deze twijfels onder de aandacht werden gebracht.

Hoewel SV Vitesse ’08 sowieso al gekozen had voor een hoge kwaliteit kunstgras en een gekwalificeerde leverancier (Topgrass BV) heeft het bestuur toen besloten om de definitieve afwerking uit te stellen tot er meer duidelijkheid kon worden gegeven omtrent de juistheid van de door Zembla geuite risico’s van het gebruikte rubbermateriaal. Door het RIVM (het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is inmiddels op last van het Ministerie van Volksgezondheid een hernieuwd onderzoek uitgevoerd waarvan eind december 2016 de uitslag bekend werd. Het RIVM meldt op haar website dat zij met haar onderzoek heeft vastgesteld dat het risico van het sporten op rubbergranulaat praktisch verwaarloosbaar is.

De KNVB vindt het belangrijk dat haar leden veilig en gezond kunnen voetballen op kunstgrasvelden en heeft vertrouwen in de deskundigheid van het RIVM. Daarom volgt de KNVB de lijn uit de adviezen van het gepubliceerde overheidsonderzoek. De KNVB schaart zich op haar beurt dus volledig achter deze conclusie.

Het bestuur van SV Vitesse ’08 heeft inmiddels besloten om de afwerking van het kunstgrasveld met de gecontroleerde en goedgekeurde rubber infill door te laten gaan. Zij heeft deze week overleg gehad met de Gemeente Gennep om dit besluit met hen te delen. De Gemeente Gennep bij monde van Wethouder Ed Vandermeulen deelt de mening van SV Vitesse ’08 dat de conclusie van overheidsinstelling RIVM als maatstaf mag dienen voor het gebleken veilige gebruik van het rubber infill-materiaal en ziet ook van haar kant geen beletsel om het kunstgrasveld zoals gepland af te werken met de gecontroleerde rubber-infill.

Al met al is SV Vitesse ’08 verheugd dat zij na een lange aanloop en de onvoorziene vertraging in de eindfase nu de oplevering van haar kunstgrasveld op korte termijn tegemoet kan zien. Zij dankt alle betrokkenen voor hun inzet en alle clubleden voor hun begrip opdat de tijd genomen kon worden om een weloverwogen en veilige beslissing te kunnen nemen.

(Bron: SV Vitesse ’08)

Verwant

Gennep

Leer levensreddende vaardigheden met de EHBO Cursus Acute Zorg in de gemeente Gennep. Met een breed scala aan onderwerpen en praktijkgerichte training, bereidt deze...

Gemeente Gennep

Stichting INTOS en gemeente Gennep kampen met €350.000 financiële tegenvaller door gestegen loonkosten en incidentele uitgaven. Spoedvergadering ingelast om oplossingen te bespreken, toekomstige begrotingen...

Gennep

Op 18 februari 2024 herdacht Gennep de bevrijding van 79 jaar geleden. Het komende jaar staat in het teken van diverse herdenkingsactiviteiten, verdeeld over...

Gennep

Op Paaszaterdag 30 maart vindt in Gennep de jaarlijkse Norbertus Wandeltocht plaats, georganiseerd door Stichting Vrienden van Norbertus. Het evenement heeft tot doel fondsen...