Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

All posts tagged "onderwijs"

Leerwerkloket Leerwerkloket

Gemeente Gennep

De leesvaardigheid van achtstegroepers in Gennep is de afgelopen jaren licht gedaald, volgens cijfers van DUO. De zorgwekkende trend weerspiegelt ook een bredere achteruitgang...

Column

De gemeente Gennep staat onder vuur vanwege financiële verspilling en slechte besluitvorming in het ambitieuze Kind Expertise Centrum (KEC) project, dat nadelige gevolgen heeft...

Gennep

Het College van Gennep adviseert SO Mikado te huisvesten in Stiemensweg 175 met een budget van € 770.000, na een onderzoek naar uitbreiding van...

Column

Het probleem? We hebben het te goed. We hebben de oren vol zitten met watten van comfort en onverschilligheid. We vergeten dat achter de...

Gennep

De gemeenteraad staat voor een belangrijke beslissing over de huisvesting van Mikado. Volgens velen is de beste oplossing om Mikado aan te sluiten bij...

Elckerlyc Elckerlyc

Gennep

Openbare Jenaplanschool Elckerlyc verhuist naar het voormalige gebouw van SO Mikado aan de Stiemensweg in Gennep. Zoals het er nu naar uitziet, vindt de...