Agenda
Volg ons
Shared Space

VIDEO: Vondst bij ‘t Genneper Huys

De restanten van het Genneper Huys raken steeds verder in verval. Om te kijken hoe de ruïne het best kan worden behouden is in september een proefsleuvenonderzoek gedaan. Hierbij is een bijzondere en zeldzame vondst gedaan. Er zijn muurresten gevonden van een achthoekige toren.

 

 

Het proefsleuvenonderzoek, uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau BAAC, geeft meer inzicht in de staat van muren en funderingen. Maar ook in begrenzingen, samenhang én de ligging van de onderdelen van de burcht. Door het bepalen van de leeftijd van verschillende muurresten wordt de bouwgeschiedenis van de burcht in de loop der tijd duidelijk. Al deze informatie is nodig om een goed plan te kunnen maken voor het behoud van de ruïne.

 

 

Achthoekige toren

 

 

Het onderzoek heeft veel bruikbare informatie opgeleverd die nog verder wordt onderzocht. Meteen bij de start is een bijzondere ontdekking gedaan. Er is een tufstenen muurwerk gevonden van een achthoekige toren uit de 12e eeuw. Archeologen Sjaak Mooren en Ingrid Cleijne:

 

 

We hadden niet verwacht zoveel nieuwe elementen op te graven. De vondst van de achthoekige toren is voor Nederland heel bijzonder. Normaal zie je ze bij kerken maar zelden bij kastelen. Daar zijn er maar een paar van in Nederland en de rest van Noordwest-Europa. We denken dat de toren ongeveer 15 à 20 meter hoog is geweest. Voor die tijd een erg imposante verschijning. De vorm is zeldzaam en waarschijnlijk is hier voor gekozen om indruk te maken. De meeste kasteeltorens zijn immers vierkant, rechthoekig of rond.

 

 

Reacties