VIDEO: Vondst bij ‘t Genneper Huys

De restanten van het Genneper Huys raken steeds verder in verval. Om te kijken hoe de ruïne het best kan worden behouden is in september een proefsleuvenonderzoek gedaan. Hierbij is een bijzondere en zeldzame vondst gedaan. Er zijn muurresten gevonden van een achthoekige toren. Bekijk de video op Gennep.News!