Agenda
Volg ons
Shared Space
 

Heibel in Heijen

Op maandagavond 17 januari had de Werkgroep Haven Heijen (WHH) met zo’n 120 medestanders een erehaag bij MFC de Toomp gepland voor het te ontvangen Gennepse college en de raad.

 

 

De voorbereidende raadsvergadering vindt doorgaans plaats in de raadszaal van het oude stadhuis in Gennep. De keuze om regelmatig op verschillende locaties per elke kern te vergaderen leek een mooie keuze. De gemeente koos er echter op het laatste moment voor niet naar Heijen uit te wijken, maar digitaal te vergaderen zoals voorheen. Onder andere vanwege corona, maar er was ook een andere reden.

 

 

 

 

Erehaag

 

 

De voorgestelde erehaag, georganiseerd door de werkgroep, riep vragen op. Heijenaren werden opgeroepen zoveel mogelijk naar D’n Toomp te komen en daar een erehaag te vormen voor de raadsleden. De opzet was om de voorstanders van de haven met hun gezicht naar de raad toe te staan, en de tegenstanders met het gezicht in tegenovergestelde richting. Enkele raadsleden voelden zich ongemakkelijk, geïntimideerd, tot zelfs bedreigd door deze opzet.

 

 

Licht in de duisternis

 

 

 

 

Zo’n 75 Heijenaren kwamen desondanks naar D’n Toomp om duidelijk te maken dat ze meer industrie niet zien zitten. Met de zaklamp in hun telefoon brachten ze licht in de duisternis. Tijdens de voorbereidende raadsvergadering bleek een politieke meerderheid eind deze maand te gaan besluiten dat de plannen voor de haven door kunnen gaan. WHH wil in dat geval naar de Raad van State stappen.

 

 

Haven Heijen

 

 

Reacties