Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Locatie Kind Expertise Centrum blijkt ongeschikt

Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de uitgekozen locatie niet de meest geschikte plaats is voor het nieuwe Kind Expertise Centrum (KEC). 

 

 

Kind Expertise Centrum

 

 

Het KEC, dat eerst Integraal Kindcentrum (IKC) werd genoemd, zou eerst moeten komen aan de Picardie, op het terrein rond de Maria Gorettischool. Basisscholen Maria Goretti en Elckerlyc werken samen met SBO-school De Piramide, ZMLK Mikado, Spring kinderopvang en de gemeente Gennep al geruime tijd aan de vorming van het gezamenlijke onderwijsgebouw. In de nieuwe situatie maken ongeveer 500 kinderen gebruik van de voorziening.

 

 

Aspecten als verkeersveiligheid en parkeermogelijkheden, maar ook de ruimte die de scholen nodig hebben, de technische eisen aan het gebouw, duurzaamheid, gevolgen voor flora en fauna en de inpassing van het gebouw in de omgeving zijn onder de loep genomen.

 

 

Knelpunten

 

 

Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de uitgekozen locatie niet de meest geschikte plaats is voor het nieuwe kindcentrum. Dat komt vooral omdat daar geen goede oplossing mogelijk is voor de verwachte verkeersproblemen. Er dient ook rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van taxibusjes en mindervalide kinderen.

 

 

De belangrijkste verkeerskundige knelpunten zijn te verwachten door de breedte van Picardie en de aanwezigheid van fietsers, voetgangers en autoverkeer dat zich gedurende een korte periodes in de richting van het KEC beweegt.

 

 

Aan de Picardie liggen ook het zwembad, de sporthal en het zalencentrum van Sportcentrum Pica Mare. Door de ligging en capaciteit van het huidige parkeerterrein ten opzichte van de overige parkeerterreinen veroorzaken evenementen en wedstrijden parkeeroverlast in de aangrenzende woonwijk. Daarom is ook naar andere locaties gekeken.

 

 

De resultaten van het onderzoek laten zien dat de linkerkant van de Picardie, waar nu De Piramide, Elckerlyc en de Meander staan, dan de beste plaats zou zijn voor het nieuwe schoolgebouw. Het college heeft een voorkeur voor deze nieuwe plek. De gemeenteraad gaat eind oktober of begin november een besluit nemen.

 

 

KEC / IKC

 

Openbare vergadering

 

 

Op 8 oktober om 20.00 uur is er in Pica Mare een openbare vergadering. Iedereen is welkom.

 

 

De nieuwe locatie van het Kind Expertisecentrum heeft gevolgen voor de tijdelijke huisvesting van de betrokken scholen tijdens de realisatie van de bouw. De schoolbesturen voeren hierover, naar eigen zeggen, nauw overleg met de gemeente.

 

 

Reacties