Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Raadpraat: VVD steunt plan voor KEC toch

Tijdens de verkiezingscampagne was de Gennepse VVD nog kritisch op de plannen voor het KEC. Nu steunt de partij de plannen toch. In het programma Raadpraat legt fractievoorzitter Holger Rodoe de ommezwaai uit. Bekijk de video op www.Gennep.News en TVLtv.

Tijdens de verkiezingscampagne was de Gennepse VVD nog kritisch op de plannen voor het Integraal Kind Centrum (IKC). Nu de plannen en de naam zijn aangepast steunt de partij de plannen toch.

In het programma Raadpraat legde fractievoorzitter Holger Rodoe de ommezwaai van zijn fractie toe aan politiek verslaggever Ger Michels.

Kind Expertise Centrum

De gemeente werkt samen met de scholen Maria Goretti, Elckerlyc, de Piramide, SO Mikado en Spring Kinderopvang aan de vorming van dit nieuwe, gezamenlijke onderwijsgebouw.

De Gennepse gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 29 oktober besloten waar het nieuwe Kind Expertise Centrum moet komen. De raadsleden volgen burgemeester en wethouders en kiezen voor een volledig nieuw gebouw aan de linkerzijde van de Picardie. Daarmee is het oorspronkelijke plan – bouwen op de plaats van de Maria Gorettischool – van de baan.

Het nieuwe gebouw wordt zó ingericht, dat onderdelen in de toekomst ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden, mochten er dan minder leerlingen zijn.

Nu de gemeenteraad deze besluiten heeft genomen, kan de volgende stap worden gezet: het maken van een voorlopig ontwerp voor het nieuwe gebouw.

Inloopavond

Op 20 november organiseert de gemeente een inloopavond in Pica Mare. Tijdens deze bijeenkomst wordt de stand van zaken rond het KEC toegelicht. Ook kan er in kleinere groepjes van gedachten worden gewisseld over thema’s als het ontwerp van het nieuwe gebouw en de verkeersafwikkeling. De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.30 uur.

Aanmelden kan tot en met 16 november via het aanmeldformulier op gennep.nl/kec.

KEC / IKC

Verwant

Column

In de column Reddingsboei van Dwarsliggert wordt kritisch ingegaan op de politieke verwikkelingen rondom het zinkende zwembad in Gennep. Ontdek de diepgaande analyse en...

Column

De nieuwe column van Dwarsliggert op Gennep.News belicht de weerstand van VVD-raadslid Mariëlla van den Bogaart tegen ambtenaren die pleiten voor klimaatbeleid, waarbij het...

Gemeente Gennep

De gemeente Gennep overweegt 't Trefpunt in Milsbeek te kopen voor 750.000 euro, boven de taxatiewaarde, wat leidt tot kritiek op financiële aspecten, vriendjespolitiek...

Column

In de nieuwe column van Dwarsliggert op Gennep.News wordt de onontkoombare realiteit van de Gemeente Gennep belicht, waar onherroepelijke beslissingen en genadeloze bezuinigingen een...