Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gennep

Museum Het Petershuis ontvangt legaat van Dibbets

Kunstenaar Jurriën Dibbets laat huis en schilderijen na

 

 

Op 30 november 2016 overleed zeer plotseling de in Gennep woonachtige kunstenaar Jurriën Joseph Dibbets (20 juni 1945, Nijmegen). Dibbets was een woord- en beeldkunstenaar, die tekst, beeld en muziek op unieke wijze met elkaar wist te verbinden.

 

 

Hij blijkt zijn woonhuis Maasstraat 9 en de daarin aanwezige kunst te hebben nagelaten aan Museum Het Petershuis. De Professor Johan Peters Stichting, exploitant van het museum, heeft het legaat inmiddels aanvaard.

 

 

 

 

Aan het legaat is de voorwaarde verbonden dat de opbrengst ten goede komt aan de culturele doelstellingen van het museum en dat de door Jurriën J. Dibbets nagelaten – en door hem vervaardigde – kunstwerken in stand worden gehouden. Ze mogen overigens wel worden verkocht.

 

 

Op dit moment wordt het werk gecatalogiseerd. In de zomer van 2018 wordt de collectie bij wijze van eerbetoon aan de kunstenaar tentoongesteld. Het pand Maasstraat 9 wordt op zo kort mogelijke termijn verkocht. De netto-opbrengst van het legaat zal vervolgens gestort worden in een bestemmingsreserve voor de instandhouding en eventuele uitbreiding van het museum en de daarin getoonde collectie.

 

 

Jurriën Dibbets

 

foto: Gerard Kruijsen

 

 

Verwant

Gennep

Kinderen kunnen tijdens de Nationale Archeologiedagen op 15 en 16 juni hun eigen opgegraven schatten laten zien in Museum Het Petershuis. Met hulp van...

Gennep

Spoorwegromantiek: Museum Het Petershuis krijgt steun van Paul Janssen en Sjang Noy, die een boek uitbrengen waarvan de opbrengst naar het museum gaat. Twee...

Culthis

Culthis juni 2024 brengt verhalen over 80 jaar vrijheid in Gennep, jonge dichters, ambacht en herinnering. De redactie van Culthis wenst iedereen een mooie...

Gennep

Kapelaan Ed Miedema, actief tijdens de Tweede Wereldoorlog, hielp geallieerde vluchtelingen en onderduikers in Gennep, en leidde de lokale Limburgse Onderduikorganisatie. Zijn eigenzinnige karakter...