Agenda
Volg ons
Shared Space
 

Start natuurontwikkeling De Diepen in Milsbeek

Na jarenlange voorbereidingen starten Natuurmonumenten en Teunesen zand en grint binnenkort met de werkzaamheden om de unieke natuurwaarden in het gebied De Diepen tot ontwikkeling te brengen. Het gebied is gelegen aan de voet van de Sint-Jansberg in Milsbeek en maakt onderdeel uit van het project Koningsven – De Diepen.

 

 

Koningsven-De Diepen

 

Aanleg tijdelijke werkweg en verkeersmaatregelen Zwarteweg, Hondsiepsebaan en Biezendijk

 

 

Er wordt een tijdelijke werkweg door het gebied aangelegd vanaf de Zwarteweg, globaal langs de Tielebeek richting de ontgrondingslocatie aan de Leembaan. Deze werkweg wordt gebruikt voor het transport van de afgegraven bovenlaag.

 

 

De werkweg kruist de Zwarteweg, de Hondsiepsebaan en de Biezendijk. Vanwege de relatief hoge verkeersintensiteiten op de Zwarteweg en het feit dat vrachtverkeer (met volle belading) langzaam optrekt, worden bij de oversteekplaats op de Zwarteweg verkeerslichten geplaatst. Ook wordt de maximumsnelheid ter plekke teruggebracht naar 50 km per uur en wordt er een inhaalverbod ingesteld, zodat het oversteken van vrachtverkeer en het passeren van het overige verkeer veilig kan plaatsvinden. Bij de Hondsiepsebaan en de Biezendijk wordt de maximumsnelheid teruggebracht naar 30 km per uur.

 

 

Wandelroutes en fietspad niet toegankelijk van mei tot en met september 2018

De werkzaamheden in het gebied De Diepen zullen plaatsvinden in de periode van mei tot en met september 2018. De wandelroutes en het fietspad in het gebied zullen die periode niet toegankelijk zijn voor voetgangers en fietsers in verband met de veiligheid. Fietsers die gebruik maken van het traject tussen fietsknooppunt 23 en 37 (vanaf Rozenbroek naar Zwarteweg v.v.) worden omgeleid via het Verloren Land. Voor de wandelaars worden het Rondje Milsbeek en de Walk of Wisdom tijdelijk omgelegd.

 

 

Wilt u meer weten over het project Koningsven – De Diepen? Kijk op www.koningsven.nl voor meer informatie en een kaart met de omleidingen.

 

 

Bron: Gemeenterubriek Gennep, VIA Gennep 2 mei 2018, Foto: Bjorn Peters 

 

 

Reacties