Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Lob van Gennep

Gennep

Lob van Gennep, de stand van zaken

Het gebied van de Lob van Gennep – tussen Gennep, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook en de stuwwal – behoort van oudsher tot het rivierbed, omdat het van nature laag ligt. Tijdens extreem hoog water stroomde dit gebied van oorsprong onder. Maar tegelijkertijd wordt dit gebied met dijken beschermd tegen hoogwater in de Maas.

 

 

Zie ook:
Onderzoek Lob van Gennep

 

 

Deze bijzondere situatie brengt vooral voor de direct betrokkenen in het gebied veel onzekerheid met zich mee. Daarom is in 2017 een speciaal onderzoek gestart naar de Lob van Gennep. Belangrijkste vraag in dit zogenoemde MIRT-onderzoek:

 

 

Hoe kan de Lob van Gennep worden beschermd tegen hoogwater en tegelijkertijd worden ingezet voor waterberging? En op welke manier kan dat gebeuren, zodat het gebied nóg aantrekkelijker wordt, zowel voor bewoners als toeristen?

 

 

Lob van Gennep

 

Onderzoeksrapport

 

 

De eerste fase van het MIRT-onderzoek is nu afgerond. Dat betekent dat alle relevante feiten rond de Lob van Gennep in beeld zijn gebracht. In het onderzoeksrapport zijn kansen opgenomen om de kwaliteit van het gebied te versterken. Zo worden genoemd:

 

 

Nieuwe voet- en fietspaden tussen de stuwwal en de Maas, het aanleggen van fietspaden op de dijken, het inrichten van vier verblijfsplekken en het zichtbaar maken van een verdedigingslinie uit de 80-jarige oorlog rond het Genneperhuis.

 

 

Verkenningsfase

 

 

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat besluit eind van dit jaar of er voldoende aanknopingspunten zijn om de volgende stap te zetten: de verkenningsfase. In deze fase wordt samen met bewoners en andere belanghebbenden gezocht naar mogelijke oplossingen en kan een keuze worden gemaakt voor het meest kansrijke plan.

 

 

In deze fase moet ook duidelijk worden wat de plannen kosten en hoe deze gefinancierd kunnen worden. Wil je het onderzoeksrapport inzien? Kijk dan gennep.nl.

 

 

Verwant

Gemeente Gennep

Een ambitieus project om de flessenhals in de Maas bij Gennep te verbreden, belooft de waterstand bij hoogwater aanzienlijk te verlagen. Met een investering...

Gennep

De Maas en Vilt Mars is een wandeltocht op 30 juni. Je kunt kiezen uit afstanden van 5 tot 50 km en starttijden variëren....

Gennep

Gemeente Gennep en Limburgs Museum werken samen aan permanente tentoonstelling over de geschiedenis van het Genneper Huys, met focus op het belegeringsjaar 1641. MOXIE...

Milsbeek

Op 22 mei 2024 begon het schoorsteenonderzoek bij de voormalige steenfabriek in Milsbeek, uitgevoerd door Lob van Gennep. Het onderzoek richt zich op trillingsgevoeligheid...