Agenda
Volg ons
Shared Space
 

Karakteristieke boerderij wordt herbouwd

Aan de Rijksweg in Milsbeek ligt een karakteristieke boerderij. Of misschien beter gezegd, lag. Want veel is er niet van over. De voormalige en grotendeels ingestorte boerderij kan worden herbouwd op hetzelfde perceel, maar toch op een andere plek.

 

 

Saksische boerderij te koop

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep is in principe en onder voorwaarden bereid om medewerking te verlenen aan dit initiatief.

 

 

Doel van de verplaatsing en herbouw is dat de karakteristieke en cultuurhistorische waarden van de boerderij ‘behouden’ kunnen blijven. Vanwege de ligging zeer dicht naast de Rijksweg is herbouw op dezelfde plek niet mogelijk gebleken. De voorgestelde inrichting van het erf sluit aan bij het dorpse en agrarische karakter van dit gebied.

 

 

Historische ontwikkeling

 

 

Stichtingen Cultuurbehoud Milsbeek en SL!M zijn in het kader van het gemeentelijk monumentenbeleid bereid voorwaardenscheppend mee te werken. In een advies stelt het Gelders Genootschap dat het van belang is om bij de nieuwbouw zoveel mogelijk uit te gaan van de historische situatie:

 

 

Aan de hand van een beknopt onderzoek naar de historische ontwikkeling van het erf kan gezocht worden naar een logische plek voor het nieuwe volume.

 

 

De bestaande uitheemse beplanting wordt grotendeels verwijderd en opnieuw aangeplant op passende plekken op het erf. Een bijgebouw zal worden gesloopt.

 

 

 

 

De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken liggen tot en met 23 september 2020 voor eenieder ter inzage. Klik hier om de plannen te bekijken.

 

 

Reacties