Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Nieuws

Cleantech Energy Crossing officieel gelanceerd

Op woensdag 1 maart vond in aanwezigheid van ca. 40 deelnemers de officiële kick-off van het project Cleantech Energy Crossing in het Euregio-Forum in Kleve plaats. Met dit project, dat voor een groot deel gefinancierd wordt via het EU-programma INTERREG Deutschland-Nederland, wordt de Nederlands-Duitse samenwerking op het gebied van cleantech innovaties in de Euregio Rijn-Waal bevorderd.

 

Cleantech Energy Crossing richt zich op de verduurzaming van de stedelijke omgeving en lokale energie-infrastructuur. Het INTERREG-project gaat op korte termijn duurzame technologieën realiseren, wat de ca. 4,2 miljoen inwoners van de Euregio dichter bij een CO₂-arme economie brengt.

 

Initiatiefnemer Maarten de Vries van Stichting Kiemt gaf in zijn toespraak aan verheugd te zijn dat de grensoverschrijdende samenwerking tussen MKB en kennisinstellingen op het gebied van duurzame energie nu echt vorm krijgt. De eerste stappen hiertoe werden al in 2013 gezet.

 

In zowel Nederland als Duitsland is de bebouwde omgeving verantwoordelijk voor 30-40 % van het totale energieverbruik van deze landen. Door de realisatie van verschillende innovaties en nieuwe technologische producten wil het INTERREG-project Cleantech Energy Crossing een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van de klimaatdoelen van Nederland (-20 % CO2-uitstoot tot 2020) en Nordrhein-Wesfalen (-25 % CO2-uitstoot tot 2020). Om tot een vermindering en verduurzaming van de energiebehoefte te komen, zijn nieuwe technologieën en verbetering van bestaande technologieën nodig op het gebied van alternatieve en decentrale energieopwekking, -opslag en –transport. Daar ligt de mogelijkheid voor het MKB om te innoveren en zo kansen in de markt te grijpen.

 

Met dit doel voor ogen hebben Stichting KIEMT en EnergieAgentur.NRW in een consortium van meer dan 30 MKB’ers, overige bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen het project Cleantech Energy Crossing ontwikkeld. De projectpartners werken samen om productinnovaties te ontwikkelen en de kennistransfer van kennisinstellingen naar MKB te bewerkstelligen. Het accent ligt daarbij op “sustainable heating & cooling”, “Batteries@home” en “micro-grid storage”. Voor producten binnen deze sectoren is al een nadrukkelijke marktvraag; ook van particulieren, die op zoek zijn naar producten en diensten, die bijdragen aan het comfort en energiebesparing voor thuis.

 

Zowel Duitse als Nederlandse vertegenwoordigers van de 41 deelnemende projectpartners kwamen tijdens de kick-off bijeen. Er was naast een intensieve uitwisseling van informatie ook voldoende ruimte om te netwerken tijdens de start van dit initiatief voor groene steden aan weerszijden van de Duits-Nederlandse grens.

 

Het project Cleantech Energy Crossing beschikt over een totaal budget van € 4,9 miljoen en wordt ondersteund door het EU-programma INTERREG Deutschland Nederland en gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Overijssel en Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen.

Verwant

Regio

Saskia Borgers is voorgedragen als nieuwe dijkgraaf voor het Waterschap Limburg, bevestigd door het unanieme besluit van het algemeen bestuur op 29 november 2023....

Regio

In het nabij Gennep gelegen dorpje Hommersum werden deze zomer cortenstalen informatieborden onthuld bij historische gebouwen. Pastor Uchenna Aba zegende de borden, die dienen...

Gennep

Veiligheidsregio Limburg-Noord blust met succes de denkbeeldige Wild Fire tijdens een grootschalige oefenweek, waarbij Defensie cruciale bijstand verleent. Het uitgebreide scenario omvatte natuurbranden, luchtvaartincidenten...

Regio

Toerisme in Limburg bloeit op, met een recordaantal van 4.2 miljoen gasten in 2022, een stijging van 15% ten opzichte van 2015. De provincie...