Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gemeente Gennep

Beperkt aantal beveiligingscamera’s in Gennep

In 2023 is er een opvallende toename van beveiligingscamera’s in Nederlandse gemeenten. Uit recente gegevens van de politiedatabase Camera in Beeld, verkregen door VPNGids.nl, blijkt echter dat de gemeente Gennep achterblijft in deze trend. Meer informatie op Gennep.News.

In 2023 is er een opvallende toename van beveiligingscamera’s in Nederlandse gemeenten. Uit recente gegevens van de politiedatabase Camera in Beeld, verkregen door VPNGids.nl, blijkt echter dat de gemeente Gennep achterblijft in deze trend.

 

Terwijl het aantal beveiligingscamera’s in veel andere gemeenten stijgt, blijft Gennep aanzienlijk achter op het gebied van publieke, particuliere en bedrijfscamera’s.

 

Publieke camera’s

 

Volgens het onderzoek van VPNGids.nl is Maastricht de gemeente met het hoogste aantal beveiligingscamera’s per vierkante kilometer in Limburg, met maar liefst 27,7 camera’s. Dit roept vragen op over privacy en surveillance in die stad. Echter, in de gemeente Gennep is er geen enkele publieke camera geregistreerd, wat betekent dat er geen door de overheid geplaatste camera’s zijn in de openbare ruimte van Gennep.

 

Het ontbreken van publieke camera’s in Gennep staat in schril contrast met de situatie in andere gemeenten, waar het aantal beveiligingscamera’s gestaag toeneemt. Landelijk gezien is bijna één op de twaalf beveiligingscamera’s een publieke camera. Deze camera’s worden geplaatst om de openbare orde te handhaven, de verkeersveiligheid te waarborgen en criminaliteit op te sporen. In maart 2023 waren er in heel Nederland 22.773 publieke camera’s geregistreerd, een stijging ten opzichte van voorgaande jaren.

 

Particuliere camera’s

 

Naast publieke camera’s zijn er ook particuliere camera’s die door individuele huiseigenaren worden geïnstalleerd. In Nederland zijn er momenteel 54.651 particuliere camera’s geregistreerd, wat een toename betekent ten opzichte van voorgaande jaren. Hoewel het werkelijke aantal particuliere camera’s mogelijk hoger ligt, omdat niet alle eigenaren hun camera opnieuw hebben geregistreerd, blijft het aantal geregistreerde particuliere camera’s in Gennep beperkt tot 21.

 

Wat betreft bedrijfscamera’s, blijft Gennep ook achter in vergelijking met andere gemeenten. Landelijk gezien is ruim driekwart van alle beveiligingscamera’s eigendom van bedrijven, met 235.930 geregistreerde bedrijfscamera’s. In Gennep zijn er echter slechts 153 geregistreerde bedrijfscamera’s.

 

Het is belangrijk op te merken dat het werkelijke aantal beveiligingscamera’s in Nederland mogelijk hoger ligt dan de geregistreerde aantallen. Niet alle camera-eigenaren hebben gehoor gegeven aan het verzoek om hun camera opnieuw te registreren, wat resulteert in een onderschatting van het totale aantal camera’s in het land.

 

De ooievaars in Gennep worden wél nauwlettend in de gaten gehouden via camera’s. Dus terwijl de criminelen vrij spel lijken te hebben, kunnen we in ieder geval gerust zijn over de veiligheid van onze klepperende vrienden.

 

Verwant

Ottersum

Het graf van een Nederlandse KNIL-militair en zijn Indonesische vrouw is onlangs toegevoegd aan de gemeentelijke monumentenlijst van Gennep. Deze erkenning komt voort uit...

Gennep

Gennep vervangt een leegstaand bedrijfsgebouw en fitnesscentrum in het centrum door een nieuw appartementengebouw met maximaal twintig betaalbare woningen. De huurprijzen variëren van 800...

Gemeente Gennep

Inwoners van Gennep krijgen toegang tot videorechtspraak voor bewindzaken, waardoor ze reistijd en kosten naar Roermond kunnen vermijden. Deze nieuwe optie is beschikbaar sinds...

Gennep

Een geslaagde reünie in 't Trefcentrum in Gennep bracht voormalige leden van jeugdsoos 't Trefcentrum samen. De avond was gevuld met warme herinneringen, ontmoetingen...